Zajímá vás dění v okolí? Založte s přáteli spolek!

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

Společně autor: Geralt zdroj: Pixabay.comV nedávném článku o dotacích jsme informovali o možnosti získat finanční podporu pro vaše nápady a zapojení ostatních do aktivit ve vašem okolí. Často je taková možnost vázána na zřízení právnické osoby, která by tyto aktivity zastřešovala. Dříve se tyto právnické osoby nazývaly občanská sdružení a v roce 2012 jich u nás bylo registrováno 77 801. S účinností nového občanského zákoníku k 1. 1. 2014 se tyto právnické osoby nazývají spolky.

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek alespoň tří členů vedených společným zájmem. Členové spolku neručí za jeho dluhy. Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Nejprve je tedy třeba se zamyslet nad tím, v jaké oblasti chcete působit a čeho chcete svou činností dosáhnout. K tomu vám pomůže katalog již existujících neziskovek.

Spolek je založen přijetím stanov (shodou zakladatelů nebo usnesením ustavující schůze) minimálně třemi osobami. Na internetu (viz odkazy níže) naleznete vzorové stanovy, které stačí doplnit o vaše údaje. Ustavující schůze musí být svolána alespoň 30 dní předem. Spolek však vzniká až zápisem do spolkového rejstříku, který je veden rejstříkovým soudem. Návrh na zápis se podává na předepsaném formuláři, který musí být elektronicky vyplněn na stránkách Ministerstva spravedlnosti – typ podávaného návrhu: prvozápis, požadovaná právní forma: spolek. Součástí návrhu je právní důvod užívání prostor sídla spolku (stačí písemný souhlas vlastníka s ověřenými podpisy) a souhlasy osob, které se do rejstříku zapisují (statutární orgány, taktéž ověřené podpisy).

Pokud se něco nepovede, tak nezoufejte – soud vás vyzve usnesením k doplnění do tří dnů od doručení návrhu.

Důležité odkazy:

 

Fotografie: http://pixabay.com/en/human-silhouettes-facebook-twitter-65921/


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup