Orel – strážce horizontu moudrosti

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

Orel Mystická zvířata autor: Jitka SaniováSvětlo se zformovalo do záře, která zalila celý meditační obraz do osvěžujících tónů modro-zelenkavých barev. Palác, ale zejména sám orlí král působili posvátně a majestátně. Jméno orlího průvodce ihned přilétlo do mé mysli – můj orel se jmenuje Saris. V jeho přítomnosti jsem cítila vibrace síly nebes a vesmírné moudrosti. Saris mi ukázal tento příběh:

Kdysi dávno pracovali v jednom táboře lidé od časného rána až do pozdních večerních hodin v důlních prostorách. Slunce vnímali jako naoranžovělé světlo, které nemůže jasně ozářit svět. Jednoho dne se jeden mladý muž rozhodl z dolu utéci. Vyběhl ven a náhle ho osvětlila nádherná záře poledního slunce. To byla krása! Ani se nemohl pohnout, jak byl celý uchvácený, a díval se na obří žlutý kotouč. A tak ho důlní stráž snadno u východu chytila a odvedla zpět. Mladík pak všem vyprávěl o krásném zlatém slunci, které osvětluje celou krajinu.

Netrvalo dlouho, a jeden z mužů utekl z dolu, aby spatřil obří slunce. Když vyšel ven, uviděl slunce částečně zakryté mraky, z nichž vystupovaly paprsky světla. Ten pohled byl úchvatný. Paprsky se táhly přes půl oblohy, dopadaly na deštěm osvěženou krajinu a odrážely zlatavé světlo. Vše bylo krásné a magické, ale úplně jiné, než popisoval mladík.

Když se druhý muž do dolu vrátil, všem vyprávěl, co viděl. Po chvíli se začal hádat s mladíkem, který si stál za svým názorem. Došlo i na boj, z kterého oba vyšli zraněni. Vtom k nim přistoupil moudrý stařec a řekl: „Ničíte své přátelství pro nic za nic. Copak nevíte, že oba máte pravdu?“ Všichni kolem ztichli, když stařec dodal: „Slunce, mraky, déšť, ale i bouře a vítr mění Zemi tak, že nikdy nebudete moci vidět stejnou tvář krajiny. Vždycky bude vše jiné a vždycky tak budeme mít všichni pravdu. Proto bojovat jeden proti druhému je ta největší hloupost.“

Čím výše se svými pocity a myšlenkami vyletíš, tím lépe uvidíš, že horizont zemské moudrosti se stále posouvá, až jednou splyne s vesmírem.“

Saris vysílal do okolí vibrace, které mě nechaly rozpomenout na to, že i já jsem v jednom z mých minulých životů žila s někým velice moudrým.

—–

Orel je velice oblíbeným a proslulým totemovým zvířetem. Duchovní podstata orla je spojena s důstojností, se symbolem Božího posla, s touhou duše cítit svobodu a s Božími atributy, jako jsou moudrost a síla víry. O všech těchto rysech si také povíme, za téma této kapitoly jsem však zvolila jinou životní oblast, a to zodpovědnost.

Již několikrát jsem se přesvědčila o tom, že orel a smysl pro zodpovědnost patří k sobě. Lidé pracující s energií zvířat spojují orla i s touto vlastností a já sama jsem ji pod vedením svého orlího průvodce začala vidět z jiného úhlu.

Všichni v sobě nosíme posvátnou moudrost i znalosti a orel průvodce nám může pomoci najít cestu ke znovunalezení všech těchto důležitých informací. Musíte být ale na tuto cestu připraveni, a tento moment váš orlí průvodce pozná. Pokud ještě nenastal čas, bude vás „trénovat“, abyste se mohli co nejdříve rozletět na cestu vedoucí k velkým poznáním. S orlími průvodci je krásná spolupráce, jejich ostrozrak však pozná sebemenší emoci. Proto se tak často stává, že se při meditaci s orlími průvodci člověk velmi uvolní, a zjistí tak o svých vnitřních pocitech více, než si myslel.

Orlí ostrozrak má však ještě jednu důležitou schopnost. V každé situaci dovede vidět nějaký pozitivní pocit. I když se zdá, že tam být nemůže. S tím mám velkou zkušenost.

Když jsem při ochraně zvířat zjistila, čeho jsou někteří lidé schopní, zhoupl se mi celý svět do negativních rovin. Tomu se ubrání málokdo. V takových chvílích jsem si šla pro pomoc k andělům. V období, kdy jsem poznala Sarise, mi andělé ukázali, že mi posílá myšlenku. V tu chvíli jsem pochopila.

Když vidíte ty hrůzy, najednou si uvědomíte, že každičký člověk okolo vás, který je nepáchá, je skvělá duše, a děkujete za ni. Ano, jsme různí a v lecčem se neshodneme. Někdy okolo sebe vidíme hádky, zahořklost a rozčilování. To je přesně ta úroveň, s kterou se dá velice dobře pracovat na nápravě a změně. V kontrastu s těmi opravdovými krutostmi, kdy je lidem a zvířatům ubližováno tak, že to už při pohledu bolí, najednou zjistíte, že…

spousta lidí je vlastně opravdu dobrých.

Za toto poznání jsem vděčná mému moudrému orlu Sarisovi a andělům. S orlími průvodci uvidíte mnohá životní témata z jiné perspektivy.

Ukázka z knihy MYSTICKÁ ZVÍŘATA od Jitky Sani, která je plná obrázků, zkušeností lidí se zvířecí říše, rad o tom, jak najít své zvířecí průvodce, poetických citátů o lásce, duši zvířat a duchovní říší. Tato kniha je plná lásky ke zvířatům, andělům, přírodním bytostem, životu a našemu světu – prostě všemu Božímu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup