Marihuana – duchovní bylina?

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

marijuana-101796_640 autor-fotobias zdroj-pixabayMarihuana je v dnešní době ve středu zájmu. Moderní svět tuto bylinu objevuje relativně krátkou dobu. Média často zmiňují marihuanu ve smyslu její nezákonnosti, ale přestože je ve většině států nelegální, objevují se stále častěji i zprávy o výrazných zdravotních efektech. Ať už se v novinách píše o marihuaně to či ono, jisté je, že je mezi lidmi tato droga velice oblíbená. Zkušenost s marihuanou má v ČR podle některých výzkumů třetina dospělých, ale realita bude pravděpodobně vyšší. Jaký může mít marihuana vliv na duchovní rozvoj společnosti? Může nás vnitřně obohatit či zabrzdit? Je tato droga pro vývoj člověka příznivá?

Marihuana se představuje

Přestože je marihuana nejrozšířenější „měkkou“ drogou, ne každý je na toto téma expertem. Marihuana je droga, která pochází z byliny – konopí indického. Konopí indické je jednoletá bylina, která je specifická tím, že má na listech a samičích květenstvích vrstvu pryskyřice. Pryskyřice obsahuje kanabinoidy či THC (delta-9-tetrahydrocannabinol), což je hlavní psychoaktivní látka, kvůli které se konopí těší tak velké oblibě. Nejčastěji se využívá sušené květenství, které nazýváme marihuanou, určitě jste ale slyšeli i o hašiši, který je vlastně koncentrovanou čistou pryskyřicí.

Uživatelé marihuany mohou využít několik možných způsobů užívání této drogy. Nejrozšířenější je forma kouření, ať už balením cigaret (tzv. jointů), různých dýmek (šlukovky) či bongů (vodní dýmky). Marihuanu je ovšem možné „kouřit“ i pomocí tzv. vaporizérů, které jsou nejzdravější formou užívání. Nedochází u nich totiž k hoření, marihuana je ohřívána na teplotu cca 185° C, při které se uvolňuje THC a nedochází k uvolňování škodlivých a karcinogenních látek. Další možností užívání drogy je i formou jídla či pití.

Na marihuaně nevzniká fyzická závislost, je zde ovšem nezanedbatelné riziko psychické závislosti. Oproti jiným drogám (včetně alkoholu či cigaret) je zde možnost závislosti menší. Ani neplatí, že by marihuana byla přestupní stanicí k tvrdým drogám. Existují silné hlasy, které tvrdí, že je marihuana „menší zlo“ než alkohol.

Zpátky do minulosti

Než se marihuana dostala do našich zeměpisných šířek a délek, prožila dlouhý život v pro nás exotických koutech Země. Marihuana jako droga se začala užívat již několik stovek let před naším letopočtem, přičemž mezi prvními byli tehdejší duchovní jihovýchodní Asie. Marihuana má tak od počátku blízko k hinduismu a málokdo ví, že se ve védských spisech píše o marihuaně jako o vijaye, což v nepálštině značí vítězoslavný a bylo to též jméno boha tvoření i smrti Šivy. Protože to byl právě tento významný hinduistický bůh, který objevil kouzlo konopné rostliny a přinesl ho lidem.

Podle legendy byl Šiva ženatý s Párvatí, se kterou žil v Himalájích. Protože Šiva flirtoval s jinými ženami a Párvatí zanedbával, rozhodla se natrhat mu konopnou rostlinu. Tu dala Šivovi kouřit a to ho rozveselilo. Přitom se mu otevřelo třetí oko a on spatřil božskou podstatu Párvatí a poté fascinován věnoval svou pozornost již jen jí. Šťastný Šiva se rozhodl předat konopí lidem pro potěšení.

Na východě je tedy počátek užívání marihuany zastřený do hávu náboženství, nicméně je zarážející, že za boha marihuany je považován právě Šiva, jeden z nejdůležitějších bohů hinduistického panteonu vůbec. Ukazuje to na to, jak moc byla marihuana důležitá pro duchovní život v Indii, kde byla často součástí posvátných indických nápojů bhang či speciálních dýmek.

Droga byla používáná jako lék či mast pro duchovní a meditační účinky v různých kulturách. Marihuanu užíval i Buddha, jak se dočteme v buddhistických spisech. V hlubokých meditacích jedl konopí a jeho semena. Je samozřejmě otázka, do jaké míry mu tato bylina pomohla při osvícení jeho mysli.

Marihuana byla používána i ve starém Egyptě. Užívání je zaznamenáno již v Eberských papirech, které pochází z 6. století před Kristem. Tehdy se užívala zejména pro své léčebné účinky – jako tišící prostředek proti bolesti. Stejně tak byly zbytky konopí nalezeny v ostatcích mladé ženy u Jeruzaléma ve 4. století před Kristem. Je pravděpodobné, že jí bylo podáno na zmírnění porodních bolestí.

Marihuana má své nezastupitelné místo i v západních duchovních tradicích, především ve smyslu magickém (hojně využívána na výrobu „kouzelných“ mastí), alchymistickém či pohanském. Nalezneme i spojitost mezi marihuanou a čarodějnickými procesy. Z používání čarodějnických bylin včetně konopí byla nařčena i Johanka z Arku.

I přes zdravotní přínosy, kvůli kterým se v západní části světa marihuana začala postupně prosazovat, svojí popularitu získala díky různým skandálům. Marihuana byla užívána především v uměleckých kruzích. Jako o uživateli marihuany se hovoří i o Williamu Shakesparovi (nález zbytků marihuany v blízkosti jeho domu). Marihuanovým opojením je inspirován i krásný svět Alenky v říši divů, jejíž autor Lewis Carroll experimentoval i s houbami. A o prokletém básníkovi Charlesu Baudelairovi se netřeba ani více rozepisovat.

Účinky marihuany

Pokud je marihuana užívána formou kouření, její vliv se dostaví během pár okamžiků a odezní po 1 – 3 hodinách. Při jezení či pití je celý průběh výrazně pomalejší. Představme si ve zkratce ty nejvýznamnější účinky marihuany. Rozdělíme je pro přehlednost na psychické, fyzické a zdravotní.

* psychický vliv

Stav po požití marihuany se dá popsat jako změněný stav vědomí. Člověk vnímá a reaguje odlišným způsobem, bývá fascinován všedními věcmi. Uvažování se odehrává v jiném tempu, uživatelé marihuany se i někdy jinak chovají. Ztrácí se schopnost odhadovat rychlost a čas. Může se dostavit i stav veselí a vysmátosti, kdy se uživatel směje, aniž by k tomu potřeboval důvod. Lidé jsou uvolnění a zrelaxovaní. Na druhou stranu v případě předávkování může docházet k halucinacím (bez ztráty vědomí), depresivním stavům, či psychózám.

* fyzický vliv

Lidé mohou jinak vnímat svoje tělo, stejně tak může dojít ke změnám ve smyslovém vnímání. Dostavuje se sucho v ústech, postupně i hlad a chuť na jídlo. Může dojít ke zkreslení vidění, v případě vyšší dávky k poruchám rovnováhy, slabosti a stavům na omdlení.

* zdravotní vliv

Výčet zdravotních přínosů marihuany by mohl být tématem na celý článek, ne-li na knihu. Pomáhá na migrény, menstruační bolesti, astma, roztroušenou sklerózu, glaukom, ale i třeba na rakovinu či HIV/AIDS. V případě častého užívání může mít negativní vliv na paměť nebo plíce.
Duchovní přínos

Říká se, že na každou nemoc je v přírodě ukryta pomoc. Existuje nespočet rostlin, které léčí naše zdravotní i psychické potíže. A to mnohem účinněji než produkty farmaceutického průmyslu. Nejlépe moci rostlin rozumí „primitivní“ národy, žijící v souladu s rytmy Přírody. Šamani byli ti, kdo s pomocí rostlin a dalších metod léčili celou vesnici. A oni dobře znají i byliny, které posůbí na naší duchovní úrovni, přináší změněné stavy vědomí a mystické prožitky.

Známou a významnou drogou šamanů je ayahuasca, která přináší hluboké a intenzivní prožitky duchovních poznání. Stavy jsou velice pestré a uživatel mění svůj pohled na svět. Pochází z liány amazonských pralesů, ze které se vaří odvar. Běžné jsou prožitky opuštění vlastního těla, bytí na jiných místech. Příroda toho ovšem nabízí více a každá kultura má vztah k jiné bylině. Mezi užíváné duchovní drogy patří např. lysohlávky, durman, ale i konopí.

Zeptáte-li se pravidelných uživatelů marihuany na to, co jim konzumace marihuany přináší, jejich výpovědi budou mít některé body společné. Přináší jim do života více klidu, nalézají v sobě vnitřní mír. Lidé jsou klidnější a staví se k životu z pohledu druhých flegmatičtěji. To ovšem souvisí s tím, že užívání marihuany mění hodnoty. Méně se zatěžují běžnými problémy, protože si uvědomují hlubší význam života. Zaznamenal jsem i názor, že se uživatel marihauny vyrovnal se složitostmi, které ho v minulosti potkaly a které nebyl do té doby schopen zpracovat.

Marihuana zvyšuje vnímavost člověka, rozšiřuje jeho vědomí. Lidem se i zlepšuje intuice, jsou více napojení na astrál (to ovšem nemusí být vždy prospěšné). A velké množství uživatelů marihuany se zajímá o duchovní témata. Někteří se aktivně přímo věnují duchovním studiím, žijí zdravě a s ohledem na přírodu.

Marihuana je i známým afrodisiakem. Zvyšuje libido a i podle jednoho výzkumu mají uživatelé marihuany nadprůměrné hodnoty četnosti pohlavního styku. Je známo, že sex má na tělo téměř zázračné účinky a to jak na úrovni fyzické, tak zejména psychické. A to se jako druhotný efekt přidává do života uživatelů, podporuje jejich psychickou pohodu.

Je známo, že stav naší psychiky má přímý vliv na celý náš život. Jeden z univerzálních zákonů praví, že do svého života přitahujeme přesně to, na co myslíme a co tedy vysíláme. Lidé, kteří očekávají pouze problémy, myslí na překážky a jsou ovládaní strachem, přitahují pouze negativní události. A naopak lidé uvažující pozitivně, radují se ze života a očekávají jenom to nejlepší, přitahují příjemné a harmonické události do svého života. Užívání marihuany sice nemůže samo o sobě proměnit způsob myšlení člověka, ale často ho posouvá z úrovně negativní blíže k úrovni pozitivní. Uživatelé se méně strachují, jsou uvolněnější, nezatěžují se tolik komplikacemi „běžného“ života a i to v rámci popsaného univerzálního zákona není zanedbatelné.

Takovéto působení marihuany se projevuje u dlouhodobých uživatelů. Nicméně i přímý stav opojení může přinést stavy, které uživatele vnitřně obohacují. Někdy dochází ke zrychlení toku myšlenek a objevují se nečekané nápady. Lidem se dostává inspirace – umělecká i duchovní, dochází i k filozofickému zkoumání světa kolem sebe a i k zajímavým pochopením souvislostí.

Na duchovním rozměru marihuany se na Jamajce vyvinulo celé náboženské hnutí, které vzniklo ve 30. letech minulého století. Vyznavače tohoto hnutí poznáte nejenom podle odéru marihuany, ale často i podle dredů na hlavě. Hnutí je známo jako rastafariánství, které kombinuje prvky z různých náboženství (především židovství), přičemž je důležitý zákaz požívání alkoholu či masa. O rozšíření rastafariánství po celém světě se postaral Bob Marley. Spíše než o náboženství se dnes jedná o životní styl, který je založený na hudbě reggae a který si základá na míru, harmonii a lásce.

Rizika

To, co jsme doposud na marihuaně vyzdvihli, není ovšem kompletním obrazem. Každá mince má dvě strany. Mečem si můžeme ukrojit chleba, ale i se říznout. Podobně je tomu s marihuanou. Dlouhodobé užívání marihuany přináší i negativní projevy. Vyskytuje se např. laxní přístup ke světu, pasivita, menší chuť se prosadit. K tomu se přidává i psychická „nepřítomnost“ a nevnímání dění kolem sebe.

Dále je zapotřebí zdůraznit, že marihuana působí vždy individuálně. Určitě naleznete výjimky, u kterých duchovní rozměr drogy nepřeváží. Záleží i na otevřenosti uživatele a na jeho vztahu k duchovním tématům. Pokud někdo bude zarytý materialista, nemusí se nutně začít při pravidelném kontaktu s drogou odklánět od svého přesvědčení. A nebo může celý proces trvat déle.

Taktéž tu jsou zdravotní rizika. Nezapomínejme, že zdravotní otázka není zanedbatelná, obzvláště v případě kouření. Sice někteří tvrdí, že marihuana nemůže způsobit rakovinu plic, je zde ovšem riziko rozedmy plic. Výše jsme zmínili i negativní vliv na paměť. A jak se říká – ve zdravém těle zdravý duch.

S ohledem na toto nelze marihuanu doporučit a nelze ji chápat jako cestu k duchovním poznáním člověka. Můžete sice namítnout, že kdyby takováto alternativa nebyla možná, že by nám ji Příroda neposkytla. Nic se ovšem nemá přehánět. Marihuana je pouhá berlička. Marihuana nám může ukázat dveře, ale nedovolí nám jimi projít. Neznám nikoho, kdo by se stal osvíceným pouze díky užívání marihuany. Jsou i jiné cesty, jak se posunout vpřed. Jsou zdravé a efektivní. Dnešní doba nabízí velké množství směrů – stačí si jen vybrat a začít. Veškerý krok, který uděláme po své cestě vlastním úsilím, má mnohem větší váhu a sílu. A to je přeci to, o co nám jde.

 

foto: http://pixabay.com/cs/marihuana-kv%C4%9Bt-zelen%C3%A1-rostlina-101796/


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup