Konec pesticidů a GMO? Nový patent přinese revoluci

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

Zemědělství autor: Broin zdroj: Pixabay.comLidstvo čelí velké krizi: naše bezprostřední okolí je zamořené pesticidy. Kromě toho, že tyto pesticidy ohrožují živočišnou říši (zejména jsou zodpovědné za úbytek včel), škodí i nám lidem samotným. Společnosti, které na výrobě pesticidů vydělávají, nemají zájem na tomto systému něco měnit. Nicméně změna možná přijde úplně jinou cestou.

Chytré biopesticidy

Paul Stamets, světově významný mykolog, si nechal již v roce 2001 zapsat patent, který vzbudil pouze malou pozornost. Slovy producentů pesticidů, tento patent představuje „největší ohrožující technologii, které jsme byli kdy svědky.“ Biopesticidy popsané v patentu odhalují trvalé a bezpečné řešení pro více než 200 000 druhů hmyzu, přičemž jsou tvořeny houbami. Poté co proběhne proces zvaný jako sporulace houby, která zabíjí škodlivý hmyz, se oblast stává pro daný druh neobyvatelná.

Takový biopesticid je doslova novým modelem, který standardní pesticidy může zcela vyloučit. Namísto zabíjení problematického hmyzu chemickou cestou zemědělec jednoduše rozptýlí houbový pesticid na svém poli. Hmyz tak bude jednoduše žít v okolí pole, aniž by samotným plodinám věnoval pozornost. Není tak třeba dále stříkat pole stále větším množstvím chemikálií a stejně tak není třeba GMO plodin speciálně upravených na klasické postřiky. Nejlepší na tom všem je, že je houbový biopesticid dostupný zdarma – může se jednoduše pěstovat na zemědělském odpadu. Jedná se tedy o 100% bezpečnou, přírodní technologii, která může přinést konec GMO a chemickému průmyslu.

Optimismus sílí

I kdybychom přestali sprejovat pesticidy hned teď, výzkumy potvrzují, že prostředí, půda, potraviny i samotná naše těla obsahují stopy těchto látek. v roce 2003 si nechal Paul Stamets patentovat používání houbových pesticidů za účel ekologické nápravě, ochraně a zlepšení prostředí, zbavení se toxických odpadů a vylepšení zemědelských postupů.

Velké korporace však svoje zájmy pevně brání. Změna se prosazuje pomalu, ale alternativa již nyní existuje.

zdroj


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup