Dva mladí surfaři čistí oceán

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!
Oceán

Kanenori / Pixabay

V dnešní době už by nám mělo být jasné, že bychom se měli více zajímat o to, jak se chováme k prostředí, ve kterém žijeme. Vzpomínám si, jak mě jako dítě ve škole učili o odhazování odpadků a taky o tom, jak je důležité, abychom se tomu snažili zabránit. Již tehdy se to zdálo důležité. Vybavuji si, jak jsme chodili sbírat odpadky na školní dvůr, abychom si uvědomili, kolik jich tam vlastně je.

Postupem času mi přišlo, že odpadky představují čím dál tím menší problém vzhledem k tomu, že všude okolo mě je plno košů na třídění odpadu a na ulicích odpadků ubylo. Ale vážně se to tak změnilo? A platí to všude?

Pojďme se na chvíli pobavit o oceánu. Podle odhadů se v něm v roce 2015 nacházelo 5,25 trilionů kusů plastového odpadu. Ten se rozděluje na dva druhy. 269 000 tun plastu plovoucího na povrchu oceánu a v jeho hlubinách okolo 4 miliard plastových mikrovláken na kilometr čtvereční.

Jak velký problém to představuje? Přibližně 100 000 mořských živočichů ročně zemře na následky toho, že se zamotají do plastových vláken. A to pouze zahrnuje ty, které se podaří najít. Kvůli plastu také ročně zahyne přibližně milion mořských ptáků. Jediná plastová taška dokáže zabít spoustu mořských živočichů čistě kvůli tomu, že její rozklad trvá příliš dlouho. Často se také nezamyslíme nad tím, že poté, co se zvíře rozloží, se plast znovu uvolní, kvůli čemuž na něj může narazit další zvíře, které čeká podobný osud – což znamená, že se jedná o nekonečný cyklus.

Na webové stránce 4Ocean se uvádí: “K dnešnímu datu bylo za celý rok 2017 celosvětově vyprodukováno 275 miliard plastových tašek. Každou sekundou je vyrobeno a použito 160 000 tašek. Odhaduje se, že do konce roku spotřebujeme ještě 5 milionů tašek. Podle The World Count v oceánu skončí 5 milionů z 5 miliard tašek, ať už nepřímo, vlivem špatného nakládání s odpadem, nebo přímo kvůli lidem, kteří nebyli poučení o následcích svých činů. Tomu nepřispívá ani fakt, že pouze necelé jedno procento tašek je recyklováno. Proto je plast nejzávažnějším zdrojem znečištění oceánu.”

I přes to, že lidé v poslední době silně usilují o čištění oceánů, víme, že před sebou máme stále dost práce. Naštěstí však existují lidé, kteří na tom pracují.

Jak 4Ocean čistí oceán

Dva mladí surfaři s láskou a poutem k oceánu došli do bodu, kdy naznali, že množství odpadků v oceánu přesahuje veškeré hranice, a tak se rozhodli jednat.

Andrew Cooper a Alex Schulze se spřátelili na vysoké škole. Vyrazili společně do Indonésie, kde si uvědomili, jak závažný problém s plastem v oceánu doopravdy je, což je inspirovalo k tomu, aby pro tento závažný problém začali hledat řešení. Přicházeli s různými nápady a brzy zjistili, že jejich cíl není nereálný. Tím oficiálně začala cesta 4Ocean.

Projekt 4Ocean začal v lednu a vyvolal neuvěřitelný ohlas. Lidé si totiž uvědomují závažnost tohoto problému a chtějí s čištěním oceánu pomoci!

4Ocean čistí oceán i jeho pobřeží 7 dní v týdnu. Zatím se jim podařilo odstranit přibližně 42 000 kg plastových tašek nalezených jak na hladině, tak i v hlubinách oceánu okolo států jako USA, Bahamy, Haiti nebo Filipíny.

Flotila lodí s uklízecími týmy vyráží na oceán, ve snaze vrátit jej zpět do podoby vhodné pro podmořský život. Snaha vítaná matkou přírodou, mořskými živočichy i lidmi.

Zeptali jsme se spoluzakladatele 4Ocean, jaké jsou jejich dlouhodobé plány. Jeho odpověď byla: “Nemáme v plánu s tím přestat. Neradi bychom z oceánu odklidili méně, než do něj lidé hází.”

Jak můžete pomoci vy

4Ocean vytvořili náramky, jejichž nákupem lidé mohou pomoci s čištěním oceánu. Zakoupení jednoho unisex náramku pokryje odstranění půl kila odpadu z oceánu.

Jak říkají 4Ocean, tento náramek je jednoduše nástroj k realizaci jejich mise. A na ni je kladen největší důraz.

Náramek se skládá ze 100% recyklovaných materiálů. Korálky jsou vyrobeny z recyklovaných skleněných lahví a provázek z recyklovaných PET lahví. Dále je doplněn o ornament z nerezové oceli s logem 4Ocean.

Samozřejmě se také můžete stát dobrovolníkem a pomáhat 4Ocean s čištěním oceánu přímou cestou. Koneckonců je to vše především o poslání zbavit oceán (a planetu!) od všeho nepořádku, který jsme tu sami vytvořili, a pomoci mořskému životu, aby mohl znovu vzkvétat.

Zde můžete 4Ocean náramek koupit, a zbavit tak oceán půl kila plastu. Šťastný úklid!

zdroj


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup