9 společných znaků šťastných lidí

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

Štěstí autor: PublicDomainPictures zdroj: Pixabay.comRadost a štěstí. To je to nejčastější, co lidé odpoví na otázku, co hledají v životě. Milující partner, cestování či dostatek peněz patří rovněž mezi nejčastější odpovědi, ale všechny z nich jsou pouhým prostřekem ke konečnému cíli – být šťastný.

Sledováním skutečně šťastných osob můžeme vysledovat určité společné rysy, o kterých oni samotní příliš nehovoří. Tyto rysy sami o sobě nejsou klíčem ke štěstí, ale mohou být velkou pomocí na naší cestě.

1. Milují sami sebe takové, jací jsou

Na první pohled to může znít sobecky, nicméně skutečná podstata je, že se šťastní lidé cítí dobře ve své vlastní kůži. Přijímají svoji fyzickou stránku a projevují své povahové vlastnosti bez ohledu na to, co říkají ostatní. A především se snaží vytěžit maximum ze všech zkušeností, namísto utápění se v nedostatcích a slabostech jako mnozí.

2. Vztahy vnímají jako rozšíření a ne jako samotnou podstatu lidské zkušenosti

Až už se jedná o vztahy přátelské, rodinné či partnerské, jsou tou největší částí z lidských zkušeností. Nicméně příliš mnoho z nás přiřazuje existujícím či neexistujícím vztahům takovou váhu, že zásadně ovlivňují celkový pocit štěstí v životě. Šťastní lidé mají tendenci najít kompletní spokojenost v sobě samotných a všechny vztahy vnímají jako úžasné rozšíření sama sebe. Teprve tehdy, když nehledáme ve vztahu zaplnění naší vlastní prázdnoty, můžeme vytvořit silné vztahy.

3. Přijímání změn

Život je permanentní lekcí a šťastní lidé si toho jsou vědomi. Nejenom že jsou otevření životním změnám, ale poslouchají všechny názory i kritiku konstruktivně a nikoliv urážlivě.

4. S úspěchy druhých se nesrovnávají, ale oslavují je

Žárlivost je zabijáckou emocí. Všichni můžeme dosáhnout v tomto životě čehokoliv. Namísto abychom se srovnávali s úspěchy druhých, skutečně šťastní lidé mají tendenci oslavovat je a použít je jako motivaci k dosažení svých vlastních cílů.

5. Nejsou obětí

Všichni jsme byli v životě obětí různých věcí. Ať už se jedná o nečekané vyhození z práce či jiné formy nespravedlností. Šťastní lidé nejsou obětí. Naopak si volí, že je jakákoliv nespravedlnost posílí a nezabředávají do ní.

6. Žijí v současnosti

Šťastní lidé moc dobře vědí, že vzpomínání na minulost či fantazírování o budoucnosti nic nevyřeší. Jedině v přítomnosti lze měnit svůj život i odpočívat bez rušení obav z budoucnosti. Proto zahoďte minulost, neřešte budoucnost a žijte naplno teď a tady.

7. Věří, že se vše děje z nějakého důvodu

Šťastní lidé důvěřují procesům, které se v životě odehrávají. Vědí, že nic není tak těžké, aby se to nedalo zvládnout a tak přijímají to, co život přináší namísto aby před tím utíkali.

8. Nenechají si diktovat životy

Nikdo nepopírá, že zákonitosti naší společnosti vyžadují peníze k existenci a tak v důsledku toho mnozí stráví většinu života vyděláváním financí. Nicméně šťastní lidé nedovolují penězům, aby vládly a rozhodovaly o jejich životě. Nikdy nedovolují svým penězům, aby jim bránily v aktivitách a zájmech, aby na ně sváděli nespokojenost ze života a stěžovali si, jak málo jich mají. Existuje nespočet tvůrčích způsobů, jak udělat vše na světě. Ale peníze nás limitují, ukazují nám jen standarní možnosti a zabíjí naši kreativitu.

9. Řešení hledají uvnitř sebe

Jedna z nejsilnějších známek skutečně šťastných osob je, že často pracují na bázi, že změna začíná uvnitř. Existuje mnoho rad, manter, technik a postup, které nám pomáhají najít řešení na mnoho věcí v životě. Všechny ovšem vyžadují jedno nezbytné: vědomí a koncentraci na jejich podporu.

zdroj
foto: http://pixabay.com/cs/%C5%A1%C5%A5astn%C3%BD-d%C4%9Bv%C4%8De-model-p%C5%99edstavuj%C3%AD-72201/

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup