Vědecky prokázané účinky meditace

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

Meditace autor: Geralt zdroj: Pixabay.comDnešní doba na nás přináší vysoké nároky. Spousta povinností a přehršel podnětů způsobují, že jsme mnohdy ve stresu. O to důležitější je duševní hygiena, jejímž základem je meditace. Meditace dokáže dodat našemu životu vyrovnanost a vnitřní růst. O přínosech meditace se toho můžete dočíst mnoho, nicméně následující čtyři efekty meditace jsou vědecky ověřené.

Meditace zrychluj mozek

Podle článku zveřejněném v časopise Neuroscience v únoru 2012 může meditace změnit geometrii mozku. Článek vychází ze studie konané v Los Angeles na skupině 50ti meditujících a stejně početné konrotlní skupině. Výzkum se zabýval možnou souvislostí mezi meditací a kortiální gyrifikací (členěním povrchu mozku v závity), vzorem a stupněm skládání mozku, což ovlivňuje rychlost zpracování mozku. Přičemž tato studie prokázala vztah mezi počtem let meditování a množství glyrifikace některých částí mozku. Tento vztah je výrazný zejména u dlouhodobě meditujících při srovnání s těmi, kdo nemeditují.

Tato zvýšená glyrifikace může být způsobená integrací kognitivních procesů při meditaci. Je známo, že meditace je proces introspektivní a hloubavý, takže dochází k zapojování určitých částí mozku.

Meditace uvolňuje nervové dráhy

Článek publikovaný v Psychology Today v květnu 2013 vysvětluje, jak mozek díky meditace lépe funguje a  jaký pozitivní vliv dlouhodobější meditace přináší. Mozek se díky meditaci vyvíjí. Spojení centra strachu s centrem našeho „já“ (místo, kde se mozek stále vrací k vám) při pravidelném meditování postupně slábne.

Nervové druhý spojující centrum „já“ a centrum strachu slábnou a tak dochází ke snížení pocitů úzkosti a uvolnění. Neužitečné pocity úzkosti se tak postupně dostávají pod kontrolu. A jejich postupné ignorování vede k vzniku nových lepších nervových drah. Nové nervové dráhy zahrnují lepší empatickou reakci. Publikovaný článek zdůrazňuje, že pro udržení výhod plynoucí z meditování je třeba nepřestat, neboť mozek se může snadno vrátit ke svým starým návykům.

Meditace chrání srdce

V roce 2012 byla publikována velká kardiovaskulární studie. Výzkum rozdělil 201 lidí s ischemickou srdeční chorobou do dvou skupin. Jedna skupina podporovala zdraví dietou a cvičením. Druhá skupina se věnovala transcendentální meditaci. Vědci studovali účastníky po dobu 5ti let a objevili něco zajímavého. Meditující skupina dosáhla snížení rizika srdečního infarktu, cévní mozkové příhody či smrti až o 48 %.

Meditace zlepšuje paměť

Nový výzkum ukazuje, že meditace posiluje schopnost pamatování a vybavování. Meditující mohou lépe přizpůsobit své mozkové vlny. Uměli lépe ignorovat rozptylování a zvýšit produktivitu rychleji než ti, kdo nemeditují. Menší roztěkanost dodává mozku více prostoru, aby integroval nové informace. Tato drobná změna umožňuje paměti lépe si vybavovat.

 

zdroj
foto: http://pixabay.com/en/woman-silhouette-meditation-yoga-66466/


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup