Radostné zprávy

Pozitivní zprávy, které povznesou duši a obohatí váš život!

Archiv pro štítek: transformace

10 historických faktů, které naprosto převrátí vaše vnímání času

Čas zdroj: Pixabay.com

Existuje takzvaná “teorie synchronicity”, jejíž hlavní myšlenka spočívá v tom, že každá historická událost nějakým způsobem souvisí s ostatními. Tento koncept jsme se rozhodli ověřit a těchto 10 faktů nás přímo ohromilo. Nejstarší strom na světě byl už 1000 let starý, když zmizel poslední mamut. Nejstarší stromy na Zemi jsou borovice dlouhověké. Takové rostou v […]

“Hygge” – 4 prosté metody, jak si osvojit tento dánský způsob myšlení s více jak stoletou tradicí

Štěstí autor: PublicDomainPictures zdroj: Pixabay.com

Pojem “hygge” označuje posilňující stav mysli, který se v Dánsku praktikuje již po dlouhá staletí. Anglicky se tento výraz překládá jako “coziness”, česky tedy “pohoda”, a spočívá ve vkládání pocitu sounáležitosti a zápalu do všeho, co děláte. Ačkoliv je tradice této praktiky poměrně dlouhá, mimořádné pozornosti se jí dostává právě v dnešní době. Je tomu […]

Meditace snižuje rasistické předsudky

Přestože naše společnost ušla velký kus cesty, rasismus je stále její součástí. Můžeme si vzpomenout například na v poslední době několik vyhrocených situací mezi bílými policisty a černochy v USA, u nás je dlouhodobě palčivým tématem otázka romské menšiny. Nicméně náš postoj k rasismu lze ovlivnit a změnit. Nová studie zjistila, že změna zaujatého pohledu […]

Nejlepší nástroje k obraně proti negativním energiím

Děti duha autor: Geralt zdroj: Pixabay.com

Ať už tomu věříte či nikoliv, všechny bytosti mohou být ovlivněny negativní energií. Pokud jste citliví, empatičtí či obklopeni velkým množstvím lidí, můžete být o něco více náchylní. Tak jak se před těmito energiemi ochránit? Radostné zprávy jsou magazínem o pozitivních zprávách, a tak je trochu ošemetné psát o negativních energiích. Proč? Protože čím více […]

3 hlavní signály, že procházíte spirituálním probuzením

Štěstí autor: PublicDomainPictures zdroj: Pixabay.com

Na cestě duchovního probouzení se mnoho věcí v životě začíná měnit. Můžeme se bavit o velkém škále projevů duchovního probuzení. Zejména však na samotném počátku se setkáte pouze s některými signály probouzení. Tyto signály jsou sice menší počtem, ale o to jsou intenzivnější. Následující 3 znaky jsou natolik univerzální, že platí pro většinu lidí. Jsou […]

5 věcí, které vaše duše chce vědět

Relaxace autor: Hans zdroj: Pixabay.com

Většinu našeho životu strávíme v roli avatara. Máme ego, osobnost, historii, názory, víru, kulturní zázemí, zkušenosti, preference. Tyto ingredience tvoří naši „osobnost“ a náš pozemský obraz sama sebe. Ale pod těmito všemi lidskými ingrediencemi se skrývá základ všeho. Bez této složky by náš avatar nemohl nikdy existovat. Touto ingrediencí je naše duše. Duše je nadčasová, […]

© Radostné zprávy ;-)