Světově největší chráněná oblast deštného pralesa

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

Amazonský prales autor: Lubasi zdroj: Wikimedia commonsFundraisingová stragie ve stylu „všechno nebo nic“ zajistila zachování amazonských chráněných oblastí (Amazon Region Protected Areas – ARPA) na příštích 25 let. ARPA je největším projektem ochrany všech dob.

Ze všech pohledů je tento projekt unikátní a obrovského rozsahu. ARPA zahrnuje více než 90 parků, pokrývá 51 milionů hektarů a zahrnuje 15 % území brazilské Amazonie. Tato síť je největší světovou sítí chráněných území, je dokonce 3x větší než všechny národní parky v USA dohromady. Ale chránění oblasti, která je větší než Španělsko, není levné ani snadné. Nyní se skrze velkou sbírku podařilo díky státním i soukromým dárcům nasbírat 215 milionů amerických dolarů, což zajišťuje ochranu ARPA na příštích 25 let.

„Prudký nárůst poptávky po přírodních zdrojích činí naše parky a památky světového kulturního dědictví zranitelné“ řekl Carter Roberts, prezident a generální řiditel Světového fondu na ochranu přírody (WWF). „Takže jsme svolali odborníky na téma financí a dobročinné partnery k vytvoření projektu, který je první svého druhu a může být velkou inspirací.“

Mezi různé investory, kteří na celý projekt přispěli, patří WWF, Světová banka, nadace Gordon and Betty Moore, americká rozvojová banka či vlády Německa a Brazílie. Podívejte se na seznam níže. Nejenom že tak jsou finanční prostředky k lepší ochraně parků, ale dojde rozšíření o dalších 8 900 000 ha na celkových 60 milionů hektarů

ARPA byla odstartována v roce 2002 jako součást brazilského závazku ztrojnásobit chráněné oblasti v amazonském deštném pralese. ARPA od té doby výrazně zvětšila rozlohu a začala se zajímat i o zanedbané parky. Tím vzniká prostor pro místní obyvatele a domorodé kmeny. ARPA je taktéž chválená za pomoc při zpomalení odlesňování brazilské Amazonie.

Přesto dárci doufají v další posílení ochrany deštného pralesa. Částka 215 milionů důlarů bude distribuována v průběhu příštích 25 let, přičemž platba se bude jednotlivé roky postupně snižovat. Budoucí finanční příspěvky budou také záviset na tom, zda-li Brazílie bude dodržovat stanovené podmínky. V roce 2040 se vrátí finanční odpovědnost plně do rukou Brazílie.

Amazonské deštné pralesy představují domov pro až cca 15 % všech druhů na celém světě a jsou též domovem mnoha domorodých kmenů.

 

Dárci ARPA:
Amazon fond / BNDES
brazilské Ministerstvo životního prostředí
Brazilian Biodiversity Fund (FUNBIO)
brazilští soukromí dárci
Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation
Fundação Boticário
Global Environment Facility
Gordon and Betty Moore Foundation
brazilská vláda

americká rozvojová banka
Joseph and Carson Gleberman
KfW German Development Bank
Linden Trust for Conservation
Margaret A. Cargill Foundation
Natura
německé Spolkové ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Redstone Strategy Group
Roger and Vicki Sant
světová banka
Světový fond na ochranu přírody
vlády jednotlivých států Brazílie: Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondonia and Tocantins
Wendy and Hank Paulson
World Wildlife Fund

 

zdroj
Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aerial_view_of_the_Amazon_Rainforest.jpg


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup