Švédsko recykluje 99 % odpadků

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

Recyklace autor: Zif zdroj: Wikimedia commonsVe Švédsku se právě teď odehrává recyklační revoluce. Skandinávská země recykluje 99 % svého odpadu a blíží se k životnímu stylu s nulovým odpadem na celostátní úrovni.

Téměr veškerý odpad se mění na něco nového. Vznikají z něj nové produkty, suroviny, plyn či teplo. Zatímco v roce 1975 bylo recyklováno pouhých 38 % komunálního odpadu, takže země prošla velkou proměnou v minulých desetiletích.

Švédsko dokonce dováží zhruba 800 000 tun odpadů z Velké Británie, Itálie, Norska a Irska. To slouží k výrobě elektrické energie a vytápění. Recyklační stanice se nachází ne více než 300 metrů od jakékoliv vilové části.

Kromě přínosů pro životní prostředí, nabízí recyklace také spoustu daňových pobídek. Odpadky se stávají komoditou a jednou se možná stane běžnou praxí nakupovat palivo pro elektrárny či vozidla.

Weine Wiqvist, generální řiditel švédského odpadkového hospodářství a recyklace se domnívá, že Švédové mohou udělat ještě více. Polovina veškerého domovního odpadu se spaluje za účelem zisku energie. Vysvětluje, že znovuužití materiálů či výrobků umožňuje spotřebování menšího množství energie k produkci, na místo jejich spálení a vytvoření od nuly.

Švédské domácnosti jsou zvyklé oddělovat zvlášť papír, plast, kov, sklo, elektrické spotřebiče nebo baterie. Mnoho obcí vyzývá spotřebitele k oddělení potravinového odpadu. A to s cílem vše znovu použít, recyklovat nebo kompostovat.

Papír je přeměněn v papírovou hmotu, lahve jsou opakovaně roztaveny a přetaveny, plastové obaly se též přetvoří a jídlo se jako kompost využije do půdy. Speciální odpadkové vozíky objíždí městem a vyzvedávají elektroniku a nebezpečné odpady, jako jsou chemické látky či léky.

I velké korporace se snaží k recyklaci přistupovat co nejzodpovědněji a veřejnost podporují. Výrobci jsou povinni podle švédského práva uhradit veškeré náklady na sběr, recyklaci a vhodnou likvidaci produktů. Takže v případě prodeje nápoje v lahvi, finanční zodpovědnost na úhradu nákladů na recyklaci leží na bedrech výrobce produktu.

 

zdroj
foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Recycling_in_Curitiba.JPG


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup