Pomohla psychedelika Stevu Jobsovi „myslet jinak“?

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

GDJ / Pixabay

V nedávném článku o Grahamu Hancockovi se píše o jistém druhu houby obsahující psilocybin, o kterém se myslelo, že se nachází pouze v Americe, ve skutečnosti však existuje i v Evropě. Dále naznačuje, že účinky této houby bud přispěly nebo se zcela zapříčinily o enormní skok v kreativních schopnostech některých lidí a o zrod šamanské moudrosti.

Graham zmiňuje jeskynní malbu v Lascaux jako důkaz tohoto náhlého nárůstu lidského intelektu.

A jak je to se současným vývojem? Jak jsme zmínili, softwarový vývoj a jeho spojitost s DNA jsou jasnými ukazateli toho, kam se naše vědomí skutečně ubírá.

Spojení mezi technologií a naším kolektivním probouzením však možná sahá ještě mnohem hlouběji v tom smyslu, že během toho, co objevujeme informace, které dokážeme shromažďovat, je naše mysl v “přítomnosti”. Tento vztah byl naposledy popsán v článku, v němž se na software pohlíželo jako na příklad biomimetiky.

Hlavní příznivci psychedelik, mezi které patřil například Aldous Huxley s jeho slavnou knihou Brány vnímání nebo později Tim Leary a Ram Dass, popisují své zkušenosti s drogou tak, že jim byla schopna zmírnit “filtrovací mechanismus” v mozku a umožnila jim hlubší propojení s realitou mimo naše vnímací filtry – se samotným vědomím.

Nedávno jsem se dozvěděl o přímém účinku na dalšího z velikánů na poli technologie, a to konkrétně v článku o Stevu Jobsovi: „LSD byla jedna z nejlepších věcí, kterou jsem v životě vyzkoušel.

I přes to, že jsem osobně nikdy nebyl jeho velkým fanouškem a viděl jsem ho především jako marketingového guru s ošklivou osobní stránkou (jak shrnuje jeho biografie od Waltera Isaacsona), věděl jsem, že ještě před založením Applu podnikl cestu do Indie a tvrdil, že byl „osvícen.”

Pokud si však dobře vzpomínám, o zásluhách psychedelik nebyla v jeho biografii ani zmínka, proto mě tento článek donutil se podrobněji zamyslet nad jeho přínosem po stránce spojitosti mezi „otevřenou myslí” a kreativními aspekty technologie.

To, že hlavní inovace Applu, myš a grafické uživatelské rozhraní, nejprve vyvinula firma Xerox a až poté ji převzal Jobs se svým týmem, je známý fakt. Byla to právě Jobsova genialita, která zapříčinila, že dokázali rozpoznat, jak obrovskou měrou by tyto nástroje dokázaly zvýšit produktivitu počítačového softwaru.

Nakonec to byl právě Mac, který uživatelům otevřel dveře k počítačové grafice a videu a dovolil jim vidět a manipulovat s informacemi na dvourozměrné obrazovce (ano, přispěly k tomu i jiné stroje jako například Amiga, ale Mac přinesl grafiku a video běžným uživatelům, a předběhl tak jejich uvedení na počítačích s operačním systémem Windows).

Je tedy velmi zajímavé spekulovat o tom, zdali to byla – stejně jako tomu mohlo být v případě jeskynní malby v Lascaux – organická látka nebo psychedelika, co Jobsovi umožnilo vidět potenciál v grafice a nakonec i videu a filmu jakožto nástroji pro rozšíření kapacity softwaru k simulaci reality.

Před grafickou revolucí Macu se počítače používaly především ke zpracování textu nebo řešení matematických operací.

V některých ohledech Jobs se svým týmem ve skutečnosti dokázal to, že dal softwaru schopnost překonat čísla a znaky a prozkoumat tak barvy, textury, světlo a prostor samotný.

Toto šlo ruku v ruce se schopností simulovat ne dva rozměry, ale tři, kde se osa Z vynořuje z hloubi obrazovky až za samotného uživatele – jako doplnění dvou hlavních os informací – X – horizontální a Y – vertikální.

Samozřejmě, že i využití myši k manipulaci s objekty na obrazovce, na rozdíl od klávesnice limitované pouze čísly, písmeny a znaky, bylo obrovským přičiněním k této duchovní a konceptuální technologické revoluci.

A tím se vracíme zpět ke Grahamu Hancockovi. Když kritici tvrdí, že užívání drog je nepřirozené, říká: „Co může být přirozenější než organická sloučenina, ať už je to houba nebo kořen (Ayahuasca)?

Je zajímavé přemítat nad ironií, že právě technologie, která se kvůli svému zaměření na materiální expanzi zdá být příčinou našeho oddělení od přírody, může být založena na faktu, že vše je informace.

Když se “já” rozpustí v psychedelické zkušenosti, předpokládá se (ne, že bych to věděl), že to, co zbude, je prostá skutečnost nebo fakta – informace (jedničky a nuly) – do té míry, že se vše ukáže ve své skutečné podobě.

To se může zdát děsivé, protože identita jedince už nadále není zprostředkovatelem a tlumočníkem přírody.

Zároveň se ale všechna organická a chemická skutečnost přírody odkryje jako produkt mysli – vědomí s obrovskou inteligencí v hluboké harmonii a jednotě.

Je možné, že šlo právě o tento druh porozumění, kterého Jobs dosáhl na svých cestách do Indie a při své zkušenosti s LSD, když těmto zkušenostem dával zásluhy za to, že v technologii spatřil potenciál pro odhalení naší vlastní přirozenosti – tak jako ve vědomí.

zdroj


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup