Otevřete se hojnosti

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

Peníze autor: PublicDomainPictures zdroj: Pixabay.comPřestože se mnozí snažíme o co nejbohatší život na duchovní úrovni, nemůžeme přehlížet rozměr hmotný. Teprve tehdy, když máme zvládnutou materiální stránku života, můžeme svoji pozornost nerušeně zaměřit na jemnější sféry. Přesto je zajímavé, že mnoho hledajících na duchovní pouti nemá svoji materiální stránku zajištěnou.

Nejenom mnoho hledajících se skutečně v záležitostech hmotného světa ztrácí a zažívá neustálé finanční neúspěchy. Na vině jsou programy, které máme v našem nevědomí obvykle vtisknuté z doby našeho dětství. Skrývá se za nimi strach, který nám brání přijmout v životě hojnost.

Základem je uvědomit si, že finance nejsou zlem. Jsou součástí zákonitostí fungování tohoto světa a není nic špatného zaměřit své síly k hromadění majetku. Peníze nemusí kazit povahu. Naopak, peníze jsou zdrojem svobody a poskytnou nám nové možnosti. Jako lidé pracující na svém duchovním posunu nemusíme peníze vnímat jako zlo – ale jako příležitost.

Další zažitý program zní, že bez práce nejsou koláče. Toto pořekadlo ovšem neplatí, protože zisku a úspěchů můžeme dosáhnout i bez „sedření z kůže“. Záleží jenom na nás samotných, abychom si uvědomili, že zákon přitažlivosti funguje i bez dřiny. Je třeba zbavit se mylného programu a otevřít se představě, že hojnost vstoupí do vašeho života bez většího úsilí.

Další z chyb, které se dopouštíme je, že necháváme peníze stranou na horší časy. Je zřejmé, že pokud necháváme peníze s vědomím, že jsou na horší časy, do svého života skutečně přitahujeme problematické situace. Proto si dávejme stranou rezervu pouze na lepší časy a svoji budoucnost otevřete příjemným zážitkům.

Pokud chcete přitáhnout k sobě finanční úspěch, je vhodné nejenom správně uvažovat a zbavit se špatných programů. Ve svém domově si vyhraďte koutek, který zasvětíte přitahování zisku. Takový oltář by měl být barvy zelené či zlaté, přičemž by měl obsahovat symboy jako mince, čočka, šupiny, apod.

Foto: http://pixabay.com/cs/bankovky-pouk%C3%A1zky-podnik%C3%A1n%C3%AD-pen%C3%ADze-82948/


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup