Óm: význam, zpěv a meditace

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

Óm autor: Koltrein zdroj: Pixabay.comPřed počátkem všeho existoval neduální Brahman – neměnná, nekonečná a neprojevená realita božské podstaty. Brahman si pomyslelo: „Jsem jediný, mohu se stát mnohým.“ To způsobilo vibraci, která se stala zvukem a tímto zvukem bylo Óm. Vibrace Óm uvedla do pohybu stvoření samotné. Zvuk Óm je tak nejužším přiblížením Brahmanu. Tento posvátný symbol reprezentuje Brahman na nejrůznějších vyobrazeních.

Vibrace, která vzniká při zpěvu Óm ve fyzickém vesmíru, koresponduje s původní vibrací, ze které pocházelo stvoření. Zvuk Óm je taktéž nazýván jako Pranava, což znamená, že přináší život a prochází skrze pránu (životní energii) a dech. Óm taktéž reprezentuje čtyři stavy Vyššího Bytí. Tři zvuky v Óm – AUM – znamenají bdělý stav, stav snový a stav hlubokého spánku. Ticho, které obklopuje Óm, je čtvrtým stavem známým jako „Turiya„.

Prvním ze tří stavů vědomí je bdělost, která je reprezentována zvukem „A“. Protože snový stav vědomí leží mezi bdělostí a hlubokým spánkem, patří mu písmeno „U“, které se nachází mezi „A“ a „M“. Poslední stav vědomí je hluboký spánek, kterému patří „M“.

Vyslovování Óm končí tedy stavem hlubokého spánku, které je finálním stádiem odpočívající mysli. Kdykoliv je recitováno Óm, mezi jednotlivým opakováními musí být pauza ticha. Toto ticho reprezentuje čtvrtý stav Turiya, který je stavem dokonalého štěstí, když jednotlivec rozpozná svoji pravou vyšší identitu.

Symbol Óm

Čtyři stavy bytí se odráží nejenom ve zvuku Óm, ale i v jeho sanskrtském zápisu. Hmotný svět bdělého stavu je symbolizován velkou spodní linkou. Stav hlubokého spánku je značen horní levou křivkou.

Snový stav leží pod bdělým stavem a nad stavem hlubokého spánku. Bod a půlkruh jsou odděleny od zbytku a všemu vládnou. Bod reprezentuje Turiyu, stav absolutního vědomí. Polokruh je symbolickým vyjádřením nekonečna.

Efekt zpívání Óm

1. Zpěv slabiky Óm odvádí pryč všechny světské myšlenky, odstraňuje roptýlení a naplňuje tělo novou energií.

2. Když se cítíte smutní či v depresi, zazpívejte 50x Óm a dostane se vám významné posily. Zpěv Óm je mocnou vzpruhou. Při zpěvu můžete cítit čisté, vše prostupující světlo a vědomí.

3. Všichni, kdo zpívají Óm, dosáhnout mocného a sladkého hlasu. Kamkoliv jdete, můžete zpívat Óm. Rytmické vyslovování Óm činí mysl klidnou a soustředěnou, podporuje spirituální rozvoj.

Meditace na Óm

Najděte si klidné místo, posaďte se, zavřete oči a uvolněte svoje svaly a nervy. Soustřeďte se na prostor mezi obočím a utište postupně svoji mysl. Začněte v duchu opakovat „Óm“ a spojujte si tuto slabiku s pocity nekonečnosti, věčnosti, nesmrtelností, apod. Opakujte Óm s pocitem, že jste tím nekonečnem a věčností.

Držte si význam Óm přímo ve svém srdci. Prociťte jej. Vnímejte, že jste čistí, dokonalí, vševědoucí, věční a svobodní. Nechte každou část vašeho těla rezonovat s těmito myšlenkami. Nechte tyto myšlenky prostoupit celým svým dnem.

zdroj
foto: https://pixabay.com/en/fire-om-meditation-background-639225/


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup