Meditace snižuje rasistické předsudky

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

rasismus 640px-Little_Rock_integration_protest.jpg autor-John T. Bledsoe zdroj-wikimediaPřestože naše společnost ušla velký kus cesty, rasismus je stále její součástí. Můžeme si vzpomenout například na v poslední době několik vyhrocených situací mezi bílými policisty a černochy v USA, u nás je dlouhodobě palčivým tématem otázka romské menšiny. Nicméně náš postoj k rasismu lze ovlivnit a změnit.

Nová studie zjistila, že změna zaujatého pohledu na menšiny je možná. A klíčem je pěstování nekritického a přítomného vnímání myšlenek a pocitů.

Výzkum potvrzuje, že většina z nás si utváří první domněnky o lidech založené na povrchních rozdílech ve vzhledu. Vědci použili speciální test IAT (Implicit Assumptions Tests), který zkoumá, jak rychle lidé dokáží přiřadit negativní či pozitivní výrazy – jako „špatný“ či „dobrý“ – k fotografiím lidí, kteří reprezentují různé sociální skupiny. Dřívější IAT testy ukázaly, že bílí účastníci měli rychlou reakci při přiřazení „dobrých“ charakteristik k bílým obličejům a naopak slova vyjadřující „špatné“ charakteristiky přiřadili k černým tvářím, což potvrdilo předpojaté postoje vůči černým a bílým.

Současná studie využila IAT test na 72 bílých studentech, u kterých měřila opět předsudky vůči černým a též vůči starším lidem. Někteří účastníci pak poslouchali 10 minutovou meditaci, během které byli instruováni, aby se stali vědomí vůči signálům svého těla (tlukot srdce a dech) a naplno tyto dojmy akceptovali bez jakéhokoliv odporu či posuzování. Zbylí účastníci poslouchali nahrávku týkající se národní historie. Test se poté opakoval.

Výsledky ukázaly, že lidé po meditaci měli menší předsudky vůči černým a starým lidem na rozdíl od těch, kdo poslouchali nahrávku s historií. Takže meditace snižuje automatickou reakci studentů založenou na předsudcích vůči černým a starým lidem.

Meditace tak umožňuje přerušit u lidí vazbu mezi zkušeností z minulosti a impulsivní reakcí. Je přitom zajímavé, že meditace byla velice stručná a bez specifického záměru, nebylo jejím účelem snížit předsudky.

zdroj
foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Little_Rock_integration_protest.jpg


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup