Jednoduchá technika pro sebepoznání a napojení

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

Písek autor: Arbol zdroj: Pixabay.comMysl je spletitá a záhadná jako matrix, vyplněná různými programy, které lze překvapivě využít. Můžeme je „hacknout“ a odhalit hlubší vrstvy vaší osobnosti. Během pouhých 5 minut se můžete hluboce propojit se svými podvědomými touhami a objevit osobní pravdy, které mohly být dříve potlačeny.

Malé varování – toto cvičení si na sobě můžete vyzkoušet pouze jednou. Proto si najděte chvíli klidu a nechte naplno pracovat svoji představivost!

Samotné cvičení

Představte si v duchu obrovskou poušť a uprostřed tohoto moře písku se nachází kostka.
Prvním úkolem je popsat kostku a zaměřit se na všechny detaily jejího vzhledu, velikosti, materiálu a umístění v písku.

Neexistují správné či špatné odpovědi. Je to velice individuální zkušenost. Nespěchejte a zahrňte všechny možné vlastnosti, které k vám přichází. Čím více, tím lépe.

Další úkolem je představit si žebřík. Kde se nachází ve vztahu k poušti a kostky? Popiš tolik detailů, kolik je jenom možné. Jak vypadá? Je velký či malý? Jakou má barvu?

Třetím krokem je představit si koně v poušti. Popište koně – jeho umístění a to, co dělá. Je v pohybu či postává na místě? Pokud je v pohybu, tak kam jde? Jak se cítí?

Nyní si na scéně představte květiny. Popište je, jejich barvy, množství, vůni, apod. Kde se nacházejí ve vztahu ke koni, žebříku, krychli a písku?

Ve finále si představte bouřku, která se odehrává na poušti. Zasahuje kytky, koně, žebřík, kostku či písek? O jaký druh bouřky se jedná a jaký vzbuzuje pocit? Míří nějakým jasným směrem? Je blízko či daleko?

Pokračujte ve čtení pouze tehdy, pokud jste tuto techniku absolvovali. Pokud ne, přečtení následujících řádků by vám znemožnilo cvičení vyzkoušet!

Odhalení významů

Kostka představuje vás. Velikost ukazuje ego, umístění ukazuje naše uzemnění, materiál vyjadřuje naši otevřenost. Toto cvičení využívá principu, že pokud jsme požádáni popsat prázdný abstraktní objekt – kostku – naše představivost do tohoto objektu automaticky promítá naši identitu.

Žebřík představuje vaše přátele. Jsou přátelé blízko kostce či daleko? Postavení žebříku značí povahu vztahů s těmi nejbližšími.

Kůň představuje váš ideální protějšek. Druh koně odhaluje hodně o tom, po jakém typu partnera toužíte. Někteří vidí klidného hnědého pracovního koně, jiní mohou vidět zářícího pegase či jednorožce. A co kůň dělá? Dotýká se láskyplně kostky či do ní kouše? Je daleko od kostky či odchází pryč? Kůň může značit současného i partnera.

Květiny ukazují naše děti. Množství rostlin odhaluje, kolik dětí byste rádi chtěli mít a jejich barva či vzhled napovídají jejich zdraví a budoucnost. Jejich umístění odhaluje váš vztah k nim.

Bouřka ukazuje na hrozby a strachy v životě. Vypovídá o aktuální stavu osoby a jak vnímá rizika ve svém životě. Někdo uvidí vzdálenou bouřku na horizontu. Jiní mohou vidět sami sebe uprostřed bouřkové apokalypsy. Je pravděpodobné, že v takovém případě bouřka značí prožité trauma v životě.

 

zdroj
foto: http://pixabay.com/en/sand-desert-reprint-181273/


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup