Jak se liší mozek těch, kdo meditují?

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

3333873 / Pixabay

Lidské vědomí se neustále mění a rozvíjí. Ale i přes to většina z nás bere vědecké teorie spíše jako fakt než jako prostředek k získání povědomí o daném tématu. Stále to jsou však jen pouhé teorie a naše chápání toho, “co je”, se postupně mění. A přesně v tom je často problém, protože lidé mají problém se přizpůsobit změnám dlouho udržovaných domněnek posílených vědeckým dogmatem. Nejčastější reakcí v takovém případě je vztek nebo nedůvěra a vůbec nezáleží na tom, jak silně je stará teorie vyvrácena. Stačí si vzpomenout na dobu, kdy jsme poprvé zjistili, že Země je kulatá nikoliv plochá, nebo že není středem vesmíru. V takových případech katolická církev dokonce zašla až tak daleko, že tyto vědce a “volnomyšlenkáře”, kteří jí oponovali, pronásledovala, nebo dokonce popravila.

To v dnešní době již naštěstí neplatí. Ačkoliv několik odvětví průmyslu, na kterých jsme závislí, je zamořeno korupcí, podvody a dezinformacemi, rozhodně na tom nejsme tak špatně, jako dříve. Toto potvrzují i vědecké studie konceptů jako je meditace nebo nemateriální věda, které byly dříve považovány za duchovní “nesmysly.”

Spousta vědeckých dat jen za posledních několik let nastínila, jak může být meditace prospěšná pro naši biologii, čímž pouze posílila platnost vědeckých teorií o spojení mezi tělem a myslí.

Kupříkladu osmitýdenní studie vedená Harvardskými výzkumníky v Massachusettské nemocnici (MGH) prokázala, že meditace může za pouhých 8 týdnů doslova obnovit šedou hmotu v mozku. Jedná se o vůbec první studii, která se zaobírala účinky meditace na tuto část mozku. Ti samí vědci také publikovali studii, ze které vyplývá, že meditace může nemalou měrou zmírnit klinické symptomy gastrointestinálních poruch, syndromu dráždivého tračníku (IBS) a zánětlivých onemocnění střev (IBD). Tato studie prokázala, že vyvolání relaxační odezvy (fyzický stav hlubokého klidu, který mění fyzické a emocionální reakce na stres) zmírňuje symptomy všech těchto chorob. Také se nedávno zjistilo, že meditace vytváří unikátní síť genů zpomalujících proces stárnutí a zlepšuje zdraví buněk.

Tentokrát noví výzkumníci z neurologického oddělení lékařské univerzity UCLA prokázali, že lidé, kteří dlouhodobě praktikují meditaci, mají mladší mozky s vyšší koncentrací tkáně v oblastech, které stárnutí nejvíce postihuje. Tato studie dokázala, že meditace nás může ochránit před poklesem mozkové aktivity, který s vysokým věkem běžně přichází, a udržet naše mozky mladé.

Jak se píše ve studii, “V průměru byly mozky dlouhodobě meditujících lidí ve věku 50 let o 7,5 roku mladší než mozky lidí, kteří nemeditují, a o další měsíc a 22 dní mladší s každým přibývajícím rokem po padesátce.”

To je pozoruhodné, nemyslíte? U některých se ukázalo, že jejich mozek je dokonce o celé desetiletí mladší.

Tato studie využívala dat zobrazování mozku z předchozí studie, která se zabývala dopadem meditace na kortikální tloušťku. Pro posouzení rozdílu mezi mozky meditujících a nemeditujících lidí starších padesáti let tedy pouze stačilo tato data porovnat. V obou skupinách bylo 22 žen a 28 mužů  průměrným věkem 51,4 let. Meditující lidé měli v průměru 20 let praxe v meditování, ačkoliv se mezi nimi našli tací, kteří měli s meditací čtyřletou zkušenost, ale i tací, kteří se jí věnovali 46 let.

Tisková zpráva vydaná univerzitou toto dále vysvětluje:

Je důležité poznamenat, že tato studie závisela na odhadech mozkových změn v závislosti na věku a nikoli na skutečných hodnotách. Ačkoliv se tyto nálezy od předchozího výzkumu, který prokázal významné rozdíly v mozkové struktuře meditujících a nemeditujících lidí, neliší, výsledky současné studie jsou inferenční a nepodávají odpovědi na otázky ohledně doby praktikování meditace potřebné k dosažení takovýchto výsledků nebo ohledně toho, zdali strukturální změny mozku přímo korespondují s kognitivními, behaviorálními nebo psychosociálními funkcemi.

Autoři studii uzavírají hypotézami několika možných vysvětlení výsledků, kterých se dobrali. Zaprvé může meditace stimulovat růst nervových struktur a přispívat tak k propojenosti a efektivitě práce nervového systému. Zadruhé “zabraňuje škodlivému vlivu chronického stresu na mozek a nervový sytém, což může zmírňovat prozánětlivou odezvu, stimulovat aktivitu telomerázy a potlačovat změny mozku způsobené věkem.”

A to je přesně ten důvod, proč se tyto praktiky zavádí do škol a pracovišť.

Tyto nedávné nálezy jsou jen další položkou na neustále se prodlužujícím seznamu výsledků, které naznačují, že meditace (společně s dalšími praktikami založenými na pozornosti) dělá s naší biologií zázraky. Také se jedná o skvělý příklad toho, jak občas nepotřebujeme vědce na to, aby potvrdili to, co už dávno víme. Nejedná se o první a jistě ani o poslední případ, kdy vědci pouze ověřili starověké moudro.

Jak meditovat

Velmi rozšířený mýtus ohledně meditace je, že musíte sedět nebo něco dělat určitým způsobem, abyste dosáhli kýžených výsledků. Jediné, co však musíte udělat je dostat své tělo do pozice, která je pro vás co možná nejpohodlnější. Může to být turecký sed na zemi, relaxování v křesle nebo to, že si prostě lehnete do postele – je to jen a jen na vás.

Další častou mylnou představou o meditaci je to, že se musíte “pokusit” vyprázdnit svou mysl. Jeden z důležitých faktorů, který se mi při čtení studie zmíněné výše zalíbil, je ten, že všichni zúčastnění byli zapojeni v “nesoudícím povědomí pocitů, citů a stavu mysli.” Při meditaci byste se neměli snažit “vyprázdnit” svou mysl, ale naopak své myšlenky, pocity nebo jakékoliv emoce zrovna prožíváte nechat volně proudit. Nesuďte je a nelpěte na nich, pouze je nechte přijít a odejít a připusťte si, že jsou pouze přechodné.

Také věřím, že meditace je především stav bytí / mysli. Člověk nemusí půl hodiny sedět a takzvaně “meditovat” jen proto, aby mohl sklidit benefity, které přináší, nebo být zapojen v praxi samotné. Meditovat lze například při procházce, nebo když se chystáte ke spánku. Kdykoliv během dne můžete odolat souzení svých myšlenek a nechat je proudit dokud nezmizí nebo si udržovat neustálý klid v duši a pocit sebeuvědomění. Navzdory všeobecnému přesvědčení existuje více než jeden způsob meditace.

“Je třeba si uvědomit jednu ze základních pravd o meditaci: to, že vás k ní žádná technika nedovede. Takzvané staré techniky a nové vědecké techniky biologické zpětné vazby jsou jedno a to samé, pokud jde o meditaci samotnou. Meditace není vedlejší produkt žádné techniky. Meditace se děje zcela mimo mysl. A tam vás žádná technika nezavede.”

– Osho

 

zdroj


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup