Radostné zprávy

Pozitivní zprávy, které povznesou duši a obohatí váš život!

Jak poznat, zda jde o komunikaci s duchy

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

Duch autor: knoedelcooper zdroj: Pixabay.comKontakt s duchy může být jemný a může mít nespočet podob. Naučte se obvyklé znaky spiritistického kontaktu a rozpoznejte, když se vás někdo snaží oslovit.

Věříte v komunikaci s duchy? Existují éterické bytosti i na fyzické úrovni a pomáhají nám v našem životě? V nedávném výzkumu CBS 48% Američanů uvedlo, že se domnívají, že duchové existují a další výzkum ukázal, že 1/3 Američanů věří, že je možné komunikovat s duchy.

I když jsou vědecké důkazy komunikace s duchy kontroverzní, většina badatelů věří, že kontakt s duchy možný je, nicméně signály, které to potvrzují, jsou velice jemné. V důsledku toho je může osoba komunikující se spiritistickým světem vnímat jako náhodné a nebo je ignorovat úplně.

Přinášíme vám seznam nejčastějších příznaků kontaktu se skutečným duchem.

* Náhlé změny teploty *

Jedním z nejčastějích příznaků přítomnosti ducha je rychlá a nevysvětlitelná změna teploty v místnosti. Nízké teploty jsou často spojeny s přítomností ducha. Můžete vejít do místnosti a všimnout si, že je v ní výrazně nižší teplota než v jiných částech domu, nebo pocítíte nevysvětlitelný průvan.

* Vidět světla *

Duchové jsou formou energie, přičemž světlo je nejčastější formou, jakou se ona energie projevuje. Když je duch přítomen, mohou světla na jeho energii reagovat blikáním, nebo mohou zcela zhasnout. Dalším znamením přítomnosti ducha jsou zvláštní plovoucí světla. Může mít formou plovoucí koule či drobných teček.

* Vidět neurčité obrazy *

Někteří lidé tvrdí, že vidí kouřové tvary, které mohou být podobné – ale nemusí – lidské bytosti. Dale často vnímají stíny či záblesky světla. Někteří i rozpoznají, o koho konkrétního se jedná. Obrazy vidí především v periferním vidění a obrátí-li se přímo k nim, obvykle zmizí.

* Sny o zemřelých bližních *

Truchlící osoba mívá často o zemřelé milované osobě sny. Tyto sny mohou být velice živé a mohou budit dojem, že je milovaný člověk vlastně s vámi. Mohou se též objevit v podobě událostí, které nastaly, když byla daná osoba ještě naživu, nebo se objevují zprávy, které přináší ujištění, že nás má daný bližní rád, apod.

* Náhlé vybavení konrkétních událostí *

Najednou začnete myslet o konkrétním momentu s bližní osobou, přičemž vzpomínka je intenzivní, až se můžete „zapomenout“. Pokud k tomu dojde, může to znamenat, že duch zesnulého chce, abyste věděli, že je stále součástí vašeho života. Takovými vzpomínkami se duchové „identifikují“ a upozorňují nás na svojí přítomnost.

foto: http://pixabay.com/cs/duch-fig-mystick%C3%BD-sv%C4%9Bteln%C3%BD-efekt-235395/

© Radostné zprávy ;-)
Více:
Meditace harmonie autor: realworkheard zdroj: Pixabay.com
7 meditačních technik pro zaneprázdněné

Nedaří se vám najít čas na meditaci ve vašem nabitém životě? V chaotickém programu je těžké najít si pravidelnou chvíli...

Zavřít