Festival Jaro s Poselstvím Grálu

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

Titelfoto GB-Seite tschechisch zdroj-poselstvigraluOd pradávných dob, snad už od počátků věků se zabýváme třemi nejzákladnějšími otázkami souvisejícími se smyslem lidské existence: Kdo jsme? Odkud jsme? Kam jdeme?

Odpovědi na tyto životní otázky hledá každý člověk volného srdce. Nedají mu spát a nutí ho přemýšlet nad smyslem lidského života, nad spravedlností, nad existencí Boha či posmrtného života. Podle toho, pro jaké odpovědi se rozhodneme, tak řídíme směrování vlastního života, podle toho sestavujeme žebříček hodnot. Každý z nás je osobitý, nezaměnitelný a svébytný, tím i naše odpovědi na tyto otázky jsou individuální.

A je to tak dobře, neboť jen to, co sami objevíme ve svém srdci a prožijeme, jen to je naše vlastnictví. Není člověka bohatého duchem bez otevřeného srdce a vlastního úsudku, vlastního názoru na vše s čím se potkává, co čte, co slyší a co se ho dotýká.

Probudit v lidech tuto touhu po poznání, podnítit zájemce k vlastnímu hledání, to je cílem festivalu, který vám tímto představujeme: festival Jaro s Poselstvím Grálu.

Mnohého při přečtení těchto řádků asi napadne, zda je výše popsaná individuální cesta, propojitelná a slučitelná vůbec s nějakým světonázorovým učením. Snad v každé epoše lidstva se narodili lidé (proroci, učitelé, zvěstovatelé), kteří svou zralostí výrazně převyšovali v té době žijící lidi a cítili díky svému uschopnění touhu přivést je k bližšímu pochopení odpovědí na otázky smyslu života. Cítili vnitřní potřebu pomoci lidem, ne snad materiálně, ale duchovně, neboť to duchovní (naše niterné postoje) formuje to pozemské. Přinášeli poznání, kterému jejich následovníci mnohdy správně či plně nerozuměli, a proto vtěsnávali to živé do pouček, nařízení a dogmat. A tak to, co přicházelo ze života a pro život, se měnilo ve strnulé následování pouček a dogmat. Postupně jsme, my lidé, ze všech učení určených pro každodenní používání učinili náboženství, které jsme z života přesunuli do kostelů a klášterů. Tím jsme je částečně oddělili od života. Proto autor Poselství Grálu v jedné z kapitol vybízí své čtenáře:

Nemáte pozorovat jen chyby svých bližních, tak to míněno není; máte poznávat život sám se všemi jeho důsledky a proměnami. A v tom je vám mé Poselství vůdcem a vůdcem vždy zůstane v neproměnné věrnosti! Jen v životě nebo prostřednictvím života samého poznáte všechny hodnoty mého Poselství, nikoliv chtěním vědět. A pomocí Poselství se můžete opět správně dívat na život, tak, jak je vám to k užitku. I zde působí všechno vzájemně, a pravé vědění přichází jen v prožívání.

Tímto způsobem se s Poselstvím brzy sjednotíte, stane se vám životem, protože je můžete poznávat jen ze života. Vždyť Poselství k vám promlouvá o životě.

Musíte se tedy snažit poznávat hodnotu Poselství ne v knize samé, nýbrž pozorováním života! Horlivě a pečlivě pozorovat všechno, co se děje kolem vás a ve vás. Budete tak mít možnost znovu nalézat Poselství v životě, z něhož k vám mluví.“

Pozoruji, že lidé, kteří se podílejí na přípravě tohoto festivalu, objevili v knize Ve světle Pravdy, Poselství Grálu to, co jim otevírá cestu k probuzení vlastního srdce a ducha, a tím i cestu k nalézání odpovědí na otázky po smyslu lidské existence. Toto probuzení, vnitřní znovuzrození je začátek dobrodružné cesty vedoucí k vnitřní zralosti a tím i k dosažení pravého lidství. Proto chceme na tuto knihu upozornit, neboť otevírá člověku oči.

Rádi bychom vás pozvali na sérii akcí, přednášek, tematických večerů, seminářů a víkendových pobytů, které mají jeden základní cíl: přiblížit zájemcům a hledajícím hodnoty Poselství Grálu, jakožto knihu samotnou. Akce budou probíhat od února do června po celé republice. Více informací o celém festivalu se můžete dozvědět na www.poselstvigralu.cz.

Za organizační tým

Jan Zubatý


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup