Pozitivní zprávy, které povznesou duši a obohatí váš život!

Experimenty potvrdily úžasnou sílu skupinových meditací

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

Skupinová meditace autor: suc zdroj: Pixabay.comMeditace jako prostý akt může mít výsledky na kvantové úrovni, které mají vliv nejenom na meditujícího, ale i na okolní komunitu i svět jako celek. Sílu meditací potvrdilo i mnoho zajímavých experimentů.

V roce 1978 byla provedena studie na skupině meditujících a byl objeven tzv. „Maharishi efekt„. 7000 lidí meditovalo s úmyslem dosáhnout pozitivního vlivu na okolní město po dobu 3 po sobě jdoucích týdnů. V důsledku jejich cíleného kolektivního rozjímání došlo k tomu, že byla změněna energie města. Vliv meditace byl velice výrazný, snížil míru trestné činnosti, násilných činů a úmrtí v průměru o 16 %. Došlo i k poklesu sebevražd a automobilových nehod. Taktéž došlo k významnému poklesu sledované teroristické aktivity během projektu.

Od té doby bylo provedeno více než 50 studií za účelem otestování platnosti Maharishiho efektu a výsledky potvrdily přímý dopad skupinové meditace na celý svět. Svědčí o jasné síle meditace a její schopnosti proměnit strukturu energie.

Izraelská studie zkoumala vliv skupinové meditace během srpna a září v roce 1983. Zúčastnil se jí velký počet účastníků a došlo v sousedním Libanonu k ostrému poklesu ve válce. Během nejvyššího počtu meditujících došlo k poklesu válečných úmrtí v Libanonu o 76 %.

Když byla studie opakována ve Walesu, došlo se též k fascinujícím výsledkům. Město Merseyside mělo v roce 1987 třetí nejvyšší míru kriminality z 11 největších metropolí v oblasti Anglie a Walesu. Do roku 1992 mělo město díky experimentu nejnižší kriminalitu, nastal pokles o 40 %. Mezi lety 1988 a 1992 bylo o 255 000 méně zločinů, než by se dalo očekávat dle trendů z minulosti.

Výsledky potvrzují, že meditace přináší změnu. Že myšlenky mají jasnou formu, která dokáže ovlivňovat realitu. Účinky jsou dokonce tak mocné, že mění život jednotlivce. A když se lidé sejdou dohromady, umožňuje taková meditace nasměrovat duševní energii na kolektivní vizi.

zdroj
foto: https://pixabay.com/en/children-girls-school-buddhists-480112/

© Radostné zprávy ;-)
Více:
Stáří
Je možné žít do 140? Podle izraelské studie to vypadá, že ano

Zatímco průměrná délka života se za poslední století drasticky zvýšila, nejvyšší dožitý věk už nějakou dobu víceméně stagnuje na 115...

Zavřít