Experimenty potvrdily úžasnou sílu skupinových meditací

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

Skupinová meditace autor: suc zdroj: Pixabay.comMeditace jako prostý akt může mít výsledky na kvantové úrovni, které mají vliv nejenom na meditujícího, ale i na okolní komunitu i svět jako celek. Sílu meditací potvrdilo i mnoho zajímavých experimentů.

V roce 1978 byla provedena studie na skupině meditujících a byl objeven tzv. „Maharishi efekt„. 7000 lidí meditovalo s úmyslem dosáhnout pozitivního vlivu na okolní město po dobu 3 po sobě jdoucích týdnů. V důsledku jejich cíleného kolektivního rozjímání došlo k tomu, že byla změněna energie města. Vliv meditace byl velice výrazný, snížil míru trestné činnosti, násilných činů a úmrtí v průměru o 16 %. Došlo i k poklesu sebevražd a automobilových nehod. Taktéž došlo k významnému poklesu sledované teroristické aktivity během projektu.

Od té doby bylo provedeno více než 50 studií za účelem otestování platnosti Maharishiho efektu a výsledky potvrdily přímý dopad skupinové meditace na celý svět. Svědčí o jasné síle meditace a její schopnosti proměnit strukturu energie.

Izraelská studie zkoumala vliv skupinové meditace během srpna a září v roce 1983. Zúčastnil se jí velký počet účastníků a došlo v sousedním Libanonu k ostrému poklesu ve válce. Během nejvyššího počtu meditujících došlo k poklesu válečných úmrtí v Libanonu o 76 %.

Když byla studie opakována ve Walesu, došlo se též k fascinujícím výsledkům. Město Merseyside mělo v roce 1987 třetí nejvyšší míru kriminality z 11 největších metropolí v oblasti Anglie a Walesu. Do roku 1992 mělo město díky experimentu nejnižší kriminalitu, nastal pokles o 40 %. Mezi lety 1988 a 1992 bylo o 255 000 méně zločinů, než by se dalo očekávat dle trendů z minulosti.

Výsledky potvrzují, že meditace přináší změnu. Že myšlenky mají jasnou formu, která dokáže ovlivňovat realitu. Účinky jsou dokonce tak mocné, že mění život jednotlivce. A když se lidé sejdou dohromady, umožňuje taková meditace nasměrovat duševní energii na kolektivní vizi.

zdroj
foto: https://pixabay.com/en/children-girls-school-buddhists-480112/


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup