Důkazy potvrzující reinkarnaci

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

Reinkarnace autor: Anantashakti zdroj: Wikimedia commonsReinkarnace je víra v nové zrození duše člověka po jeho úmrtí v novém těle. V některé z mnoha podob je základním kamenem velkého množství náboženství po celém světě. Jedná se o důležitý fenomén, který si zasluhuje naši pozornost.

Věda reinkarnaci obvykle příliš mnoho pozornosti nevěnuje. Nicméně některé výzkumy naznačují možnost přechodu duše. Existují důkazy podložené seriózními studiemi, které však mainstreamová věda ignoruje.

Mateřská znaménka

Lidé v buddhisticky založených oblastech v Asii pevně věří v reinkarnaci. Rodinní příslušníci často označují svoje mrtvé značkami ze sazí na určitých částech těla a věří, že se tak reinkarnovaná forma znovu narodí ve stejné rodině.

Několik takových případů zaznamenali v Maynmaru dva renomovaní profesoři Jim Tucker a Jurgen Keil.

V jednom případě se malý kluk narodil s mateřským znaménkem na stejném místě, kde byl označen jeho dědeček. Mezi úmrtím dědečka a narozením chlapečka uběhlo 11 měsíců. Navíc ve věku dvou let začal oslovovat svoji babičku jejím celým jménem – to přitom nemohl slyšet od nikoho jiného. Proto je považován za reinkarnaci svého dědečka.

Regrese

Brian Weiss, prominentní psychiatr v Miami jednou léčil sestru, která pracovala ve stejné nemocnici. Během jedné terapie si sestra vybavila svůj minulý život ve všech trýznivých detailech. Weiss byl ohromený, když se považovala za Indiánku, která se schovala před skupinou lovců.

Měla sebou dítě, které mělo mateřské znaménko ve tvaru půlměsície pod pravým ramenem. Bylo těžké jej udržet v klidu. Když dítě začalo brečet, matka jej neúmyslně udusila ve snaze, aby je lovící skupina neodhalila.

Několik měsíců po regresním prožitku sestra cítila, že jí přitahuje pacient hospitalizovaný s opakovanými záchvaty astmatu. I pacient cítil k sestře náklonnost. Když pak u pacienta objevila mateřské znaménko ve tvaru půlměsíce pod pravým ramenem, byla velmi překvapená.

Dr. Weiss se poté věnoval dalším výzkumům reinkarnace a zastává názor, že k záchvatům astmatu dochází u lidí, kteří byli v minulém životě udušení.

Xenoglosie

Pod tímto cizím pojmem se skrývá jev, kdy je osoba ve změněném stavu vědomí schopná mluvit cizím jazykem, který se nikdy neučila. Profesor psychiatrie Ian Stevenson tento fenomén studoval na několika jedincích.

V jedné studii profesor pracoval se ženou pocházející z Filadelfie. Podstoupila více hypnotických sezení, během kterých si vybavila život švédské venkovanky jménem Jensen Jacoby.

Aniž by měla jakoukoliv předchozí zkušenost se švédštinou, odpovídala na otázky kladené vyšetřovatelem v plynulé švédštině s perfektním přízvukem. Nicméně jazyková výbava obsahovala relativně omezený slovník.

Reinkarnace si zasluhuje větší pozornost a zkoumání. Jednou by mohla přijít doba, kdy reinkarnace bude uznána vědou a ti, kdo v reinkarnaci věří, by nemuseli být za svůj názor zesměšňováni.

zdroj


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup