Radostné zprávy

Pozitivní zprávy, které povznesou duši a obohatí váš život!

Důkaz německých vědců: život po životě existuje!

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

Astrální tělo autor: Geralt zdroj: Pixabay.comTým psychologů a lékařů berlínské univerzity vydal oznámení, že se mu podařilo prokázat za pomoci klinických testů existenci nějakého života po smrti.

Závěry jsou založené na studii, která využívala nový typ kontrolované formy zážitků blízko smrti, při kterých byli pacienti po dobu 20 minut klinicky mrtví, než byli navráceni zpět k životu. Studie tento proces, který vzbuzuje určité kontroverze, vyzkoušela v posledních čtyřech letech na 944 dobrovolnících.

Dobrovolníkům byla aplikována komplexní směs léků zahrnující adrenalin i dimethyltryptamin. Tato směs pomohla dosáhnout toho, že fyzické tělo přežilo stav klinické smrti. Tělo dobrovolníků bylo uvedeno do dočasného komatického stavu pomocí směsi léků, která pak byla odfiltrována z krve během dalších 18ti minut, kdy probíhala resuscitace.

Je to poprvé, co bylo možné během experimentu zrealizovat takto dlouhou zkušenost. Umožnil to nový přístroj AutoPulse na kardiopulmonární resuscitaci, který je užíván již pár let ke znovuoživení lidí, kteří byli mrtví po 40 – 60 minut.

Tým vědců monitoroval průběh experimentu a následně zaznamenal výpovědi dobrovolníků. Přestože se ve výpovědích objevovaly drobné odchylky, vzpomínky na období klinické smrti byly velmi podobné. Většina vzpomínek hovoří o prožitku oddělení od fyzického těla, vznášení se, pocit vnitřního klidu, bezpečí a přítomnost všeobjímajícího světla.

Vědci si uvědomují, že jejich závěry mohou být brány jako revoluční či šokující. Experiment prokázal, že prožitky v klinické smrti jsou stejné nezávisle na náboženství a kulturním původu. Mezi dobrovolníky byly zastoupeny různé podoby křesťanských církví, muslimové, židé, hinduisté i ateisté. Výsledky naznačují, že život po životě existuje a platí pro každého.

zdroj

 • Jan Jurečka

  Dobrý den,
  osobně se domnívám, že tato otázka tj. Život po životě je téma staré asi jako lidstvo samo. Ve světle poznatků, které jsou moudrým člověkem přijímány „jinou cestou“ jsou všechny tyto pokusy více než úsměvné.
  Lidé si v přímé úměře jejich vlastnímu odklonu od přírody, od vnitřní rovnováhy vycházející z nějakého řekněme „vyššího duchovního principu“, neustále chtějí dokázat, že existuje „něco“, co „přeplátuje“ jejich otupělé svědomí, často bezpáteřnou názorovou změť praktikujícího života, který dobrovolně postupují.
  Nikdy lidstvo tak zoufale nehledalo onu „jistotu, života po životě“, jak je tomu v současnosti a to proto, že lidstvo nikdy, bez ohledu na bídu, sociální nespravedlnosti, války nekleslo duchovně tak hluboko, jako je tomu dnes.
  Lidé za celou svou vývojovou etapu nebyli nikdy tak vzdáleni jeden druhému a dokonce ani sami sobě ve svém nitru. Dobrovolně se vzdávají pokoje, romantiky, klidu… jejich porušené svědomí není schopno přijmout třeba tajemství, jakým je například onen „Život po životě“…
  Ptáte se proč? Ve své podstatě jim svědomí nedá spát, protože nejnižší pudy zcela ovládly jejich myšlení a skutky.
  Společnost se dnes nepozastavuje nad pýchou a nadutostí, vychloubačnému způsobu života, lakomství, které má za následek miliony umírajících lidí hladem na straně jedné a miliony lidí, kteří v honbě za konzumem vyhazují tisíce tun potravin na stran druhé.
  Kdy zlo přesně podle regulí vytyčených zvrácenými obchodníky dostupuje vrcholu.
  Lidé se stydí za fyzickou práci, smilstvo dávají veřejně na odiv, porušují manželské sliby s takovou samozřejmostí, až jde z toho mráz po zádech…
  Nepřejícnost, názorová prodejnost, závist, zloba… to je špička pomyslného ledovce v nitru dnešního člověka. V takovém nitru není prostor a pokoj pro harmonický vývoj jejich lidské duše.
  V jedné písni se zpívá – můžeš mít radost ve svém srdci, každou hodinu a každý den… takový svět ti nemůže dát…
  Existuje cesta, kterou může dříve nebo později zvládnout každý z nás. Chcete ji poznat?
  Zastavte se, změňte své smýšlení, potlačujte v sobě pýchu, lakomství, smilstvo, nestřídmost, hněv, lenost těla i ducha, nepřejícnost, závist, škodolibost…
  Zkuste být vděční za dnešní den a bez přestání děkujte…
  Všimli jste si, že dnešní člověk neděkuje, neprosí a pokud ano, pak dík a prosba se staly součástí obchodní strategie a nikoliv potřeby duše…
  Přeji všem pokoj v duši.

  • zed771

   V nejtemnější tmě je vidět i malé světýlko jako tisích Sluncí. V těch nehlubších močálech rostou ty nejkrásnější květy Lotosu. A v největším tlaku a teplotě se rodí krystal Diamantu. Vše je tvořeno láskou a harmonií a možná současná populace lidí na zemi potřebuje právě takovou školu aby došla co možná největšímu poznání pravýh hodnot. Vnímáme li vše jako dobré, co nás učí a vede, pak se velmi rychle můžete stát žijící dokonalostí a důkazem všudy přítomné lásky.
   Na začátku každé denní cesty se vždy podívejme vzhůru k nebi, nabereme světla do očí a zjistíme, že se vlastně usmíváme. A to je v tomto úžasném světě paradoxů „Dobré“ 😀 Váš ZeD

   • Jan Jurečka

    Děkuji, od své konverze v roce 1977 se učím tomu co nastiňujete dnes a denně.

  • Jiri

   Dekuji za spravne nasmerovani.

 • zed771

  944 dobrovolníků požilo komplexní směs „léků“ mezi nimi adrenalin i dymethyltryptamin.
  Jen proto aby se dostali na 20min do stavu mimo fyzické tělo a pak jim NE „léky“, ale chemii musí odfilrovat z krve. Původně jsem myslel že je to recenze akční sci-fi a ono se to asi opravdu stalo? 😀 Jako důkaz existence tzv. jiného stavu vědomí je to dobré, ale mohu doporučit i něco méně komplikovaného. Hledejte pro Vás nejpohodlnější způsob meditace a bude li Vaše snaha dostatečně upřímná, můžete si těchto zkušeností blaženosti, pochopení, lásky, harmonie, světla, Boží milosti nazývejme to jakkoli užívat každý den. Vlastní zkušenost a dlohodobá praxe každého dovede do stavu štěstí a nezáleží na tom kde a kdy se právě nacházíte. Váš ZeD

© Radostné zprávy ;-)
Více:
Hudba autor: OpenClips zdroj: Pixabay.com
Změna vědomí bez drog? Zkuste binaurální rytmy

K tomu, abychom dosáhli uvolněného stavu a změněného stavu vědomí nejsou zapotřebí pouze chemické látky. Existují i bezpečné dostupné cesty...

Zavřít