Čína a Nepál se dohodly na vědecké spolupráci

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

Himaláj zdroj: Wikimedia commonsČína a Nepál nacházejí společnou cestu, alespoň na půdě vědy. Je to poprvé, kdy se oficiálně dohodli na spolupráci na vědeckém výzkumu. Dohodly se totiž na sdílení vědeckých poznatků o dopadu změn klimatu a životního prostředí na Tibetskou náhorní polšinu s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje.

Čínská akademie věd (CAS) podepsala v dubnu memorandum o porozumění s nepálskou výzkumnou institucí, Mezinárodním střediskem pro integrovaný rozvoj horských obcí (ICIMOD) a univerzitou Tribhuvan.

Dohoda je součástí iniciativy „Prostředí třetího pólu“, programu CAS, zřízeným již v roce 2009 za účelem zkoumání Tibetské náhorní plošiny. Ta bývá označována za „třetí pól“, neboť obsahuje velké množství ledu ve formě ledovců, které dávají vzniknout velkým asijským řekám.

Tání nepálského ledovce bylo již dříve zdrojem povodní. V roce 2008 zasáhla zničující povodeň severní Indii poté, co překonala protipovodňové zábrany. Proto je požadováno sledování ledovců v horské oblasti, kde řeky začínají.

ICIMOD by se měl stát významný hráčem v oblasti výzkumu životního prostředí v himalájské oblasti. Dohoda otevírá dveře vládním institucím, aby se více zaměřily na spolupráci výzkumu životního prostředí.

Mezi oblasti spolupráce dle memoranda patří: sledování úrovně kvality ovzduší, studium mokřad a říčních systémů, sdílení informací o průtoku vody a posílení schopnosti předpovídání počasí. Dále se budou zkoumat dopady změny klimatu, například vliv znečišťujících látek na tání ledovců.

V posledních několika desetiletích Čína spolupracuje s různými jihoasijskými zeměmi. Čínský výzkumní institut hydrologie a meteorologie pracuje s ICIMOD, Světovou meteorologickou organizací a dalšími subjekty zaměřenými na záplavy, energie, geologii, hydrologii, atd. Cílem je vytvořit povodňový informační systém pro sdílení real-time dat a zlepšení předvídání povodní.

 

Foto: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Himalaya_composite.jpg/640px-Himalaya_composite.jpg


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup