České obce budou lépe třídit

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

Recyklace autor: Nartoun zdroj: Wikimedia commonsNová vyhláška pomůže naší zemi lépe zacházet s odpadem. Vychází z novely zákona o odpadech, který schválila Sněmovna. Od nového roku budou muset obce a města zajistit třídění biodpadu a kovu pro každého obyvatele.

Ke třídění plastů, skla či papíru se rozšíří třídění o další položky. Do popelnic na bioodpad patří rostlinný odpad z kuchyně jako slupky ovoce či zeleniny, větve či tráva. Je totiž velkým plýtváním vyhazovat rozložitelné odpady do směsného odpadu a poté je navážet na skládky jako doposud. Odpad bude dále putovat do obecních kompostáren či do bioplynových stanic.

Zatímco povinnost třídit bioodpad platí od dubna do konce října, kov se bude třídit celoročně. Obce mohou poskytnout popelnice, velkoobjemové kontejnery či speciální pytle. Nejenom že se tímto krokem sníží náklady a platby za ukládání odpadů na skládkách, bioodpad a kovy lze navíc i výhodně zpeněžit. Poplatky za svoz odpadu by se tedy tímto neměly zvyšovat.

Pokud vám alespoň trochu záleží na naší krajině a životním prostředí, třídění odpadu je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat. Proto tento krok s nadšením vítáme.

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup