10 egyptských ran – Mohlo se to skutečně stát?

Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy!

10 egyptských ran - Mohlo se to skutečně stát?

Říká se, že na každé pověsti je vždy alespoň trocha pravdy. A podle mnoha vědců nejsou ani příběhy z Bible výjimkou.

Těm z vás, kteří znají Starý zákon jistě nemusím vysvětlovat, co jsou egyptské rány. Pro ty ostatní však přece jen malý úvod napíšu. Podle Bible byl židovský národ vězněn v Egyptě. Jednoho dne se však narodil chlapec jménem Mojžíš, a když dosáhl dospělosti, chtěl Židy ze zajetí osvobodit. Faraon s tím však nesouhlasil a pokaždé, když Mojžíše odmítl, ho Bůh potrestal několika strašlivými ranami. Až po té poslední nakonec svolil a Židy ze zajetí propustil.

Takto by se dal stručně shrnout příběh z knihy Exodus. Je však možné, aby se ve skutečnosti voda v Nilu proměnila v krev? Nebo snad, aby v celé zemi zemřeli pouze prvorození chlapci?

1.Voda se mění na krev

Když Faraon poprvé Mojžíše odmítl, Bůh přeměnil vodu v Nilu na krev. Představte si obrovskou řeku, která je celá rudá. Zdá se to docela šílené, ale zrovna v tomto případě existují dokonce dvě poměrně reálná vysvětlení. To první předpokládá, že v Egyptě došlo v té době ke katastrofálnímu suchu, což způsobilo značný pokles hladiny řeky. Kvůli tomu bylo v řece více bahna než vody, přičemž toto bahno mělo hnědou až červenou barvu.

Druhým vysvětlením je pak možné přemnožení jistého druhu sinic. Ty po svém odumření mohou ve větším množství skutečně změnit barvu vody na rudou.

2. Žáby

Po přeměně vody na krev následovala invaze žab. I ta má své potencionální vědecké vysvětlení. Dospívání žáby je řízeno hormonálně a pokud došlo ke klimatické změně (výše zmíněné sucho), mohly z toho být žáby tak nějak poblázněné. Velké množství dospělých žab poté mohlo migrovat a to vzbudilo dojem, že jsou přemnožené.

3., 4. Obtížný hmyz

Další z Egyptský ran bylo přemnožení hmyzu. Tato rány by mohla být důsledkem předchozích dvou. Pokud došlo k poklesu hladiny Nilu, vytvořily se ideální podmínky pro přemnožení komárů a much. Navíc k tomu lze přičíst i to, že velké množství žab z předchozí rány nemělo dostatek potravy a uhynulo. Hmyz poté neměl přirozeného predátora a mohl se snadno množit.

5.,6. Dobytčí mor a vředy

I tyto rány jsou důsledkem těch předchozích. Jistě víte, že hmyz je přenašečem spousty různých nemocí. Nejznámější je například malárie přenášená komáry. Pokud tedy byl hmyz přemnožený, dá se z toho logicky vyvodit, že se rozšířily i různé nemoci.

7. Krupobití

Sedmou ranou bylo nejhorší krupobití, jaké kdy Egypt zažil. I zde lze nalézt možné vysvětlení. Někteří vědci jsou toho názoru, že příběh se odehrál přibližně ve stejné době jako zánik mínojské civilizace na Krétě. V té době vybouchla severně od Kréty sopka na ostrově Théra (Santoriny). Odhaduje se, že tento výbuch byl asi stokrát silnější než výbuch sopky Krakatoa v roce 1883. Popel z tohoto výbuch byl v atmosféře ještě dlouho dobu a pokud by se srazil s bouřkovým mrakem, mohl by skutečně způsobit masivní krupobití.

8. Kobylky

Migrace kobylek samozřejmě není v Africe nic výjimečného, ale bible mluví opět o té nejhorší možné verzi. I příchod velkého množství kobylek by mohl souviset s výbuchem sopky a následnou změnou klimatu. Jejich migrace se totiž řídí podle vlhkosti vzduchu a vzhledem k tomu, že popel v atmosféře podněcuje srážky, je možné, že právě tím byla náhlá migrace způsobena.

9. Tma

Celé tři dny byla v Egyptě tma. Takto dlouhá doba tedy vylučuje zatmění slunce, a nejpravděpodobnější příčinou je proto opět naše sopka. Při tak obrovské explozi je možné, že obloha byla popelem doslova zahlcena a nepropouštěla žádné sluneční paprsky.

10. Smrt prvorozených chlapců

Tato poslední rány je ze všech asi nejbrutálnější. Myslím že není třeba ji nějak do detailů popisovat. Na první pohled je tato událost vymyšlená. Jak by přece bylo možné, že zemřeli pouze prvorození chlapci… I zde se ovšem našlo vysvětlení. Je možné, že zásoby obilí byly infikovány nějakou jedovatou plísní. Vzhledem k tomu, že kvůli suchu byl nedostatek potravin, byli prvorození chlapci (nejcennější potomci) krmeni jako první a více než ostatní. To u nich mohlo způsobit velké procento úmrtí.

Nic není jisté

Samozřejmě je třeba vše brát s rezervou. Všechna tato vysvětlení jsou jen teorie a dokonce není ani jisté, zda k těmto událostem skutečně došlo. Je klidně možné, že celý příběh je vymyšlený. Přesto je Bible velmi zajímavým pramenem ke studiu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 90 Kč
Zobrazit formulář pro nákup